Nieuws

Verhoog benutting laatste drijfmest

Gepubliceerd op
7 juni 2018

Op de meeste bedrijven is al meer dan de helft van de beschikbare dierlijke mest uitgereden. Om de laatste mest goed te benutten is een goede verdeling belangrijk en kan het toevoegen van water te benutting nog verder verhogen.

Nu de eerste twee sneden en op sommige bedrijven ook de derde snede zijn voorzien van dierlijke mest is nu het moment om een plan te maken voor het uitrijden van de laatste mest. Kijk in het bemestingsplan hoeveel plaatsingsruimte er is en hoeveel er dit jaar nog geplaatst mag worden. Houd hierbij rekening met de gehalten in de mest en laat eventueel nog een monster analyseren.

Verdeel mest optimaal

Ga na welke percelen dit jaar een hogere opbrengst realiseren dan het gemiddelde op het bedrijf en breng daar de drijfmest naar toe. Breng de mest niet naar de percelen waar veel geweid is. Daar is al veel weidemest beschikbaar en wordt drijfmest slecht benut. Zorg ervoor dat in de laatste week van augustus geen grote hoeveelheden uitgereden moeten worden. Verdeel het over de maanden juni tot en met augustus.

Water toevoegen aan drijfmest

Het toevoegen van water aan de drijfmest verlaagt de ammoniakemissie en verhoogt de benutting van de mest. Dit is juist de komende periode belangrijk omdat de temperatuur hoog is wat een hogere ammoniakemissie geeft. Door de watertoevoeging wordt de mest makkelijker door de bodem opgenomen.

Water toevoegen is bij het aanwenden met een sleepslangsysteem gewoon maar bij andere systemen (nog) niet. Nu de mestopslag niet meer vol is is er ruimte om water in de opslag te laten lopen. Wanneer er daarna goed wordt gemixt komt alle mest los van de bodem en de wanden en kan de opslag goed leeggemaakt worden. Het toevoegen van water aan de mest krijgt hiermee meerdere voordelen.