Nieuws

Na oogsten eerste gras; tijd voor bemesten

Gepubliceerd op
1 mei 2020

Door het extreem droge weer in april is er al gras geoogst. De opbrengsten vielen vaak tegen, maar de kwaliteit zal naar verwachting goed zijn. Komende weken zal veel gras gemaaid gaan worden en blijft het een kunst hiervan een optimale kuil te maken met een hoge benutting voor de koe. Een paar aandachtspunten voor een optimale ruwvoerwinning in het komend groeiseizoen

  Het is belangrijk om te streven naar het maken van een kuil met de hoogste benutting voor de koe. De laatste jaren is er veel aandacht voor het droge stofpercentage (DS%). In Nederland wordt over het algemeen genomen vaak te droog ingekuild. Zeker gezien vanuit het oogpunt van conservering. In ietwat vochtigere kuil is op dit punt makkelijker stabiel te houden. Een voordeel daarentegen van drogere kuilen is de voedingswaarde van zo’n kuil, mits er geen broei plaats vindt. Een drogere kuil bevat namelijk meer DVE/ kg droge stof.

  Bron: Groeikracht BV

  Uit de bovenstaande cijfers van Groeikracht en Eurofins zijn de verschillen tussen DVE g/kg DS  en DS/ g weergeven. Een stijging van 35% droge stof naar ruim 50% droge stof geeft een stijging in DVE van ongeveer 65 gram naar 80 – 85 gram / kg DS. Elke extra kilogram droge stof uit voordroogkuil scheelt dan minimaal 100 gram soja per koe per dag.

  Goed conserveren blijft belangrijk

  Een goede kuil start met een goede conservering. Maak gebruik van uw vakmanschap en die van experts en bepaal verbeterpunten. Een goede kuil met een hoge voederwaarde draagt bij aan het rendement in uw KringloopWijzer.  

  Bemesting tweede snede

  Als het gras goed in de kuil zit, is het tijd om te kijken naar de bemesting van de 2e snede. Een besparing op kunstmest is in veel gevallen mogelijk. Houd rekening met de nawerking van de drijfmest. Deze is onder normale omstandigheden al snel 20% van de totaal werkzame N, maar zal nu duidelijk hoger zijn door de afgelopen droge periode. Hoeveel hoger? Dat is niet exact te zeggen, maar probeer het zelf zo goed mogelijk in te schatten.