Nieuws

Kijk kritisch naar krachtvoergift in tweede kwartaal

Gepubliceerd op
5 april 2019

De aankoop van krachtvoer zorgt voor extra aanvoer van eiwit buiten het bedrijf. Door de krachtvoerverbruik over het gehele jaar goed beter af te stemmen op de behoefte is er nog winst te behalen. Vooral in het tweede kwartaal kunnen veehouders vaak aan de koeien minder krachtvoer verstrekken.

Uit de praktijk blijkt dat de laagste krachtvoerverbruik in het derde kwartaal van het jaar ligt. Dit is opmerkelijk, aangezien de koeien dan in het tweede deel van het weideseizoen zitten en het gras vaak minder energie (VEM) en minder bestendig eiwit (DVE) bevat dan in het voorjaar.

Krachtvoergift afstemmen op behoefte

Als de koeien in het voorjaar de wei ingaan verandert het rantsoen. Dit bevat naast meer energie ook meer eiwit. Daarnaast nemen de koeien in totaal ook iets mee droge stof op. Dit is het moment om de krachtvoergift aan te passen. Met een lagere eiwitinput uit aankoop kan het melkvee eenzelfde of zelfs een hogere melkproductie realiseren, doordat de koeien nu vers gras opnemen. Vers gras heeft namelijk één belangrijke eigenschap en dat is dat het veel bestendig eiwit (DVE) bevat. Dit is een eiwit dat door de koe makkelijk is om te zetten naar melk. De beste kwaliteit van vers gras heb je aan het begin van het seizoen. Bespaar dus in deze periode op de aankoop van eiwit.

Verbeter benutting voer en mineralen

Op veel bedrijven valt het op dat de koeien het in voorjaar goed doen, maar in het najaar soms zakken in productie. Neem de verdeling van het krachtvoer eens kritisch onder de loep en overweeg het krachtvoerverbruik anders over het seizoen in te plannen. Bijvoorbeeld door te besparen in het tweede kwartaal en de gift in het derde kwartaal wat op te schroeven. Dit leidt tot een constantere melkproductie over het jaar en een beter benutting van voer en mineralen.