Nieuws

Plan nu voorjaarwerkzaamheden voor komend groeiseizoen

Gepubliceerd op
24 januari 2019

Het lijkt nog ver weg, maar binnen een maand gaat het groeiseizoen van start. Breng nu in beeld welke voorjaarswerkzaamheden nodig zijn om een succesvol groeiseizoen te realiseren. Een overzicht met aandachtspunten, die u stapsgewijs dit voorjaar kunt afvinken.

 • Laat grond en mest analyseren, dat is de basis van planmatig werken.
 • Loop de grondanalyses na en kijk waar bekalken nodig is. Vuistregel: op veengrond moet de pH boven de 5 zijn, op zand boven 5,5 en op klei boven 6
 • Maak een perceelsgericht bemestingsplan voor gras en mais, weiden en maaien. Houd daarbij rekening met opbrengstverschillen en de fosfaat en kalitoestand.
 • Maak een beweidingsplan. Kies een passend systeem, bereken de nodige oppervlakte voor de 1e ronde en start op tijd met weiden.
 • Overweeg de aanschaf van een digitale grashoogte meter en het gebruik van de ‘feedwedge’. 
 • Maak een teeltplan volgens de 60-20-20 methode: 60% blijvend grasland, 20% tijdelijk grasland en 20% tijdelijk maisland
 • Wanneer vanwege draagkracht mest uitrijden de tweede helft van februari niet mogelijk is, maar het weer goed is en de bodemtemperatuur boven 8 C, overweeg dan een startgift met kunstmest. B.v. de helft van het totaal.
 • Kijk of het mogelijk is om compost aan te voeren op maisland.
 • Denk, voor mais op zandgrond, na hoe je de groenbemestingsverplichting voor 1 oktober, gaat invullen.
 • Doe een ‘Farmwalk’ en geef je ogen goed de kost.
 • Hoe is het grasbestand, moet ik doorzaaien, vernieuwen of onkruid bestrijden?
 • Zijn er mollen, muizen of emelten?
 • Zie ik natte plekken? Is er sprake van verdichting?
 • Moet er iets gebeuren aan watergangen, afrasteringen, doorgangen of dammen?
 • Stevig wiedeggen van grasland bevordert de uitstoeling, van met name Engels raaigras.

Succes met de voorjaarswerkzaamheden!