Nieuws

Plan is goed hulpmiddel bij verbeteren van mineralenmanagement

Gepubliceerd op
19 maart 2021

Het Bedrijf Ontwikkel Plan, kortweg BOP genoemd, wordt door alle Koeien & Kansen ondernemers opgesteld. Dit plan helpt ondernemers om goede bedrijfseconomische prestaties te combineren met een optimale mineralenbenutting. Hoe werkt de inzet van een BOP in de praktijk en wat kunnen wij daarvan leren.

In dit plan leggen deelnemer en adviseur technische doelen vast voor het komende jaar. Daarnaast spreken ze tevens af welke maatregelen ze treffen om deze doelen te realiseren. Om reële doelen te stellen is het belangrijk om eerst het afgelopen jaar of voorgaande jaren te evalueren en te kijken wat goed is gegaan en op welke punten nog verbetering mogelijk is. Om te bepalen waar je als ondernemer heen wilt is goed om te weten waar je staat en waar je naar toe wilt.

Doelen vastleggen in plan

Op basis van deze analyse stelt de veehouder samen met de adviseur de doelen vast en kijken ze hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Welke maatregelen zijn er hiervoor nodig. Een aantal doelen zal afgeleid zijn vanuit de landelijke strategieën, zoals nu stikstof of zoals eerder met fosfaat. Maar ook de persoonlijke situatie of voorkeur van de ondernemer heeft invloed op de doelen die je als ondernemer kunnen stellen. Het wel of niet aanwezig zijn van een bedrijfsopvolger kan een bepalende factor zijn. Richt je in één jaar niet op te veel doelen tegelijkertijd, dat gaat ten koste van de focus.

Maatregelen en afwentelingen

Vanuit een bepaalde strategie kun je verder werken en passende maatregelen gaan treffen voor je eigen bedrijfssituatie. Als ondernemer besluit je bijvoorbeeld om het ruw-eiwit in het melkveerantsoen te verlagen van 162 naar 157 g/ kg DS. Dan zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Je kan dan ander krachtvoer aankopen of later gaan maaien. Als ondernemer bepaal je zelf met welke maatregel je aan de slag gaat en neemt daarbij eventuele risico’s mee in je afweging. Het is namelijk zeer aannemelijk dat verschillende maatregelen verschillende gevolgen kunnen hebben binnen een bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld: Wat betekent dit voor de gezondheid van de koeien en wat zijn de financiële consequenties? Wat betekent later maaien voor het % eiwit van eigen land? Wat voor gevolgen heeft het voeren van andere krachtvoer op de uitstoot van methaan?

Vinger aan de pols

Een kopietje van het opgestelde plan belandt vaak in de la en komt het daaropvolgende jaar er weer uit. Zorg ervoor dat de afspraken het hele jaar door in beeld zijn. Dit werkt motiverend. Om de doelen niet uit het oog te verliezen is het slim om een lijstje met bulletpoints in het zicht op een prikbord te hangen. Dit maakt tussentijds reflecteren en bijsturen makkelijker.

Het opstellen van een BOP is dus best simpel; reflecteer op het afgelopen jaar, bepaal de koers voor het nieuwe jaar, bedenk wat de gevolgen van de ingezette koers kunnen zijn, reflecteer tussentijds en stuur eventueel bij.

Meer over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL.