Nieuws

Kijk wat vaker terug naar resultaten uit het verleden

Gepubliceerd op
9 maart 2021

Veel ondernemers hebben de Kringloopwijzer over vorig jaar net klaar. Kijk eens terug en vertaal deze informatie door naar dit jaar. En gebruik deze kennis om vooruit te kijken naar de bemesting, het maairegime en win uiteindelijk de gewenste kwaliteit voer voor de koeien.

Kijk eens terug hoeveel en hoe u het eiwit vanuit het gras in 2020 heeft gecompenseerd? Soms is er in de praktijk veel mais gevoerd en was het gras eiwitarm, waardoor er (veel) meer soja aankoop nodig was. Hoe kunt u als ondernemer met resultaten uit de KringloopWijzer deze situatie in de toekomst voorkomen? Pak bijlage 2 uit de KringloopWijzer erbij. In deze bijlage wordt het rantsoen inzichtelijk gemaakt. Het geeft een jaargemiddelde over alle diergroepen weer. Nieuw in deze bijlage is het aandeel Ruw Eiwit in het rantsoen als percentage van het totaal. In het algemeen is het zo dat eiwitrijk gras gecompenseerd wordt met eiwitarme mais waardoor er netto op de norm gevoerd wordt..

Hieronder staan twee verschillende rantsoenen waarbij op bedrijf 1 alleen maar grasproducten worden gevoerd en op bedrijf 2 ook mais.

Bedrijf 1 voert alleen grasproducten. Dit bedrijf compenseert het eiwit met heel eiwitarm krachtvoer en komt hoog op 181 RE uit.
Bedrijf 1 voert alleen grasproducten. Dit bedrijf compenseert het eiwit met heel eiwitarm krachtvoer en komt hoog op 181 RE uit.
Bedrijf 2: laat een heel groot aandeel mais zien en moet uiteindelijk heel eiwitrijk krachtvoer bijvoeren.
Bedrijf 2: laat een heel groot aandeel mais zien en moet uiteindelijk heel eiwitrijk krachtvoer bijvoeren.

Maak van het bemestingsplan een voederwinningsplan

Veel melkveehouders kijken te weinig terug naar de relatie tussen de bemesting, het perceel, het maairegime en de gewenste kwaliteit koeienvoer. Waar de Nederlandse melkveehouder uitblinkt op het voeren op koeniveau worden veelal alle percelen gelijk bemest zonder een duidelijk plan. Hier is dus voor veel ondernemers nog winst te behalen door nauwkeuriger te werken en de mest beter te verdelen. Maak via het bemestingsplan uw voederwinningsplan. Welke keuzes moet ik als ondernemer maken om dit jaar optimaal ruwvoer te kunnen winnen? Optimaal om minder te compenseren. Daarbij kan het kengetal ‘eiwit van eigen land’ helpen, want hoe meer eiwit je van eigen land haalt, hoe minder eiwit je aan hoeft te kopen. Doel van dit alles: minder eiwit aankopen en eigen eiwit beter benutten.