Nieuws

Haal meer voordeel uit de KringloopWijzer

Gepubliceerd op
21 januari 2021

De Kringloopwijzer kan een goed hulpmiddel zijn om het bedrijfsmanagement te verbeteren en kan helpen kosten te besparen. In een videoserie zal melkveehouder ‘Stan de Kringloopman’ de komende tijd verschillende dashboardkenmerken toelichten en aangeven hoe je daar als ondernemer in de praktijk invloed op uit kan oefenen.

In deze video maak je kennis met melkveehouder Stan de Kringloopman. Hij houdt circa 100 melkkoeien en geeft zijn ervaring met het invullen van de KringloopWijzer. Hij laat zien in aan hand van een  animatie wat de mogelijkheden zijn van de inzet van de KringloopWijzer als managementtool op zijn bedrijf. Hierbij is zijn uitgangspunt om te streven naar een optimale mineralenbenutting, waarbij hij aandacht heeft voor een gezonde bodem, hogere grasopbrengsten, besparing op voer en meststoffen en vermindering van de mestafzet. Hij vertelt onder andere hoe hij de dashboardkenmerken; stikstokbodemoverschot, ammoniak, broeikasgassen en het % eiwit van eigen land worden beïnvloed door het toepassen van maatregelen. Deze resultaten past hij toe binnen zijn bedrijfsstrategie.

Hij laat zien dat de KringloopWijzer meer is dan een verplichte invultool voor zuivelorganisaties, maar een goed hulpmiddel is om een bedrijf te managen en kosten te besparen. Een tool dat kan bijdragen aan het verbeteren van het bedrijfsmanagement en daarmee kosten te besparen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Dashboardkenmerken in beeld

De komende tijd volgen er nog vijf video’s waarin Stan de Kringloopman op bezoek gaat bij een collega-melkveehouder, waarbij hij inzoomt op een van de dashboardkenmerken op het desbetreffende bedrijf. De ondernemer geeft in de video zijn ervaringen en tips, waarmee u als ondernemer uw voordeel kunt doen.