Nieuws

Aandacht voor verminderen broeikasgasemissies

Gepubliceerd op
28 juni 2021

Aandeel veengrond, melkproductie, jongveebezetting en aankoop van voer zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op de uitstoot van broeikasgasemissies. Deze emissie komt vrij bij de voerproductie, vertering van voer en vanuit de mest in de stal en mestopstal. Ook de aankoop van voer en het gebruik van energie gaan gepaard met CO2-verliezen. Het verlagen van broeikasgasemissies op je bedrijf is niet eenvoudig en is sterk afhankelijk van andere bedrijfsfactoren

In onderstaande video legt Stan de Kringloopman uit hoe broeikasgasemissies ontstaan en worden berekend met de KringloopWijzer. Broeikasgassen; methaan, lachgas en kooldioxide, ontstaan op verschillende plekken bij de productie van melk. Er zijn verschillende maatregelen die effect hebben op de uitstoot van deze gassen. Elke maatregel die voor verbetering van het resultaat zorgt, heeft invloed op andere maatregelen. Het is dus de kunst te zoeken naar de optimale mix van maatregelen voor elke bedrijfssituatie. In de video vertelt onder andere welke effectieve maatregelen Koeien & Kansen ondernemer Adrian Houbraken heeft genomen.

Volgens Houbraken is het belangrijk efficiƫnt te voeren. Vanuit het project Koeien & Kansen ligt al jaren de focus op het verbeteren van de stikstof- en fosfaatbenutting op zijn bedrijf, waarbij hij speciale aandacht heeft voor efficiƫnt voeren. Dit blijkt een gunstig effect te hebben op de uitstoot van broeikasgassen op zijn bedrijf. Hoe minder voedingstoffen je hoeft in te zetten voor de productie van een liter melk, hoe lager de uitstoot is van het broeikasgas methaan, is zijn ervaring.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Maatregelen op een rij

  • Vervangingspercentage van de koeien verlagen
  • Melkproductie per koe verhogen
  • Minder suikerrijke bijproducten voeren
  • Minder NDF in gras en maiskuil hebben
  • Meer zetmeel in de maiskuil
  • Krachtvoer en bijproducten met een lage foodprint selecteren
  • Minder kunstmest gebruiken
  • Besparen op energieaanvoer door eigen productie
  • Minder krachtvoer per 100 kilogram meetmelk

Meer informatie