Nieuws

Meer weidegras in de koe

Gepubliceerd op
10 augustus 2021

Het aandeel ondernemers dat hun koeien laat beweiden is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Bijna 84 procent van de melkveehouders in Nederland past een vorm van beweiding toe. Deze veehouders worstelen nu met de vragen: Hoe groot is het aandeel vers gras dat de koeien kunnen opnemen en wat is hierin de optimale situatie?

Op veel bedrijven kan de opname van vers gras nog omhoog. Dit is vaak wennen voor veehouders, omdat zij dan minder controle hebben over het rantsoen. De koeien nemen zelf een groot deel van het rantsoen op in de vorm van vers gras. Is dit nu een bedreiging of juist een kans.  Als je weet dat vers gras circa 10 cent per kilogram droge stof goedkoper en een hogere voederwaarde kent als kuilgras dan liggen hier zeker kansen. Maar hoe krijg je nu meer vers gras in de koe?

Pas hiervoor als veehouder de volgende spelregels toe:

  • Voer structureel minder op stal: Wil je, bij voldoende aanbod buiten, meer vers gras in de koe krijgen, dan is de eerste stap om minder aan te bieden op stal. Blijft het aanbod te ruim, dan wil de koe wel naar buiten, maar eet zij liever het rantsoen dat zij ‘’lekker’’ vindt in de stal, waardoor ze minder ruimte voor vers gras in de pens heeft.
  • Zorg voor voldoende grasaanbod in wei; Het aanbod verschilt per bedrijf en hangt mede af van de situatie en het gekozen beweidingsysteem.
  • Bied smakelijk gras aan; Is het weidegras minder smakelijk, doordat het weer niet meewerkt, of er recentelijk nog mest is uitgereden dan zijn de koeien minder gemotiveerd om er veel van te eten. Zorg bij voorkeur dus voor een “schoon bord” waar ze uit eten.
  • Trigger de koe, waardoor ze graag naar de wei gaat; Elke dag iets nieuws is voor de koeien interessanter dan meerdere dagen achtereen in het zelfde perceel te moeten grazen. Dit kun je stimuleren door toepassing van een ander beweidingsysteem.

Al met al voldoende mogelijkheden om meer vers gras, meer kwaliteit aan energie en bestendig eiwit in de koe te krijgen. Echter de belangrijkste vraag blijft of u als veehouder hierin zelf verandering in aan durft te brengen.

 .