Zaai tijdig vanggewas in na mais

Nieuws

Zaai tijdig vanggewas in na maïs

Gepubliceerd op
26 september 2016

Het op tijd zaaien van een vanggewas na mais is erg zinvol. Een goed ontwikkeld vanggewas ‘vangt’ namelijk veel van de achtergebleven stikstof in de bodem weg. Dit komt de structuur en de organische stofopbouw van de bodem ten goede. Het vastgelegde stikstof kan weer gebruikt worden in het volgende groeiseizoen. Dit laat een betere benutting van de bodem in de KringloopWijzer zien.

De maisoogst in Nederland is iets vroeger begonnen dan gepland. Door de droogte in de maand september is de mais snel afgerijpt. De groei is gestopt, de stengel en bladeren verliezen de groene kleur en de korrel is hard. Geen reden om te wachten. Het nadeel van deze droogte en vroege oogst is dat de opbrengst lager is dan verwacht. Ook de overvloedige regenval periode van eind mei, begin juni heeft er voor gezorgd dat de stand van de mais erg wisselend is.

Optimale benutting van stikstof

Een voordeel van de huidige droogte is dat de oogst voorspoedig kan gaan. Spoorvorming in het land, vastzittende machines en structuurschade zijn waarschijnlijk dit jaar te voorkomen. Dat is ook weer prettig voor de opvolgende gewassen in het komende jaar. Ook een goed ontwikkeld vanggewas draagt namelijk bij aan een goede structuur van de bodem. De vastgelegde stikstof kan dan weer gebruikt worden voor de mais in het volgende groeiseizoen. Belangrijk hierbij is overigens wel dat het vanggewas voor 1 april ondergewerkt moet zijn. Dan kan de stikstof nog weer benut worden voor de groei van de mais. Dat kan op sommige percelen wel 40 kilogram stikstof uit het vanggewas zijn. In de praktijk kan dat leiden tot een hogere maïsopbrengst of u kunt besparen op meststoffen voor maïs. In geval van besparing van meststoffen bij mais, kan deze extra stikstof benut worden op grasland. In beide gevallen zal de KringloopWijzer een betere benutting van de bodem laten zien.