maak een topkuil_ mijnkringloopwijzer

Nieuws

Geduld is een schone zaak

Gepubliceerd op
23 april 2018

Veel ondernemers focussen zich vaak alleen op BEX, ofwel het onderdeel Vee in de KringloopWijzer. Maar dit is slechts één van de 4 onderdelen in de KringloopWijzer. Ook aandacht voor Bodem, Mest en Gewas zijn essentieel voor een goed resultaat op het gehele bedrijf. Hoe kom ik nu aan goed resultaat op alle onderdelen in de kringloop? In ieder geval door geduld te hebben en te wachten met maaien.

De start van dit seizoen kent enorme contrasten. Half maart reden we nog schaats en nu, half april, is het eerste gras alweer gemaaid. Tussen deze twee uitersten zitten heel veel andere zaken die bijdragen aan het succes van een goede kringloop.

Eerste snede bepalend in bedrijfsstrategie

Veel veehouders kiezen ervoor om veel voer te winnen van beste kwaliteit door ze zoveel mogelijk eerste snede te oogsten. Hier is hun bemestingsstrategie vaak volledig op gebaseerd. Ze willen dan een bepaalde hoeveelheid droge stof per hectare oogsten van een bepaalde kwaliteit.
Dit zal per bedrijf verschillen afhankelijk hoe de totale bedrijfsopzet er uitziet. Desondanks merk je ieder jaar weer dat, zodra er gras in de polder wuift, men zenuwachtig wordt en de maaier uit de schuur haalt.
Perfect om de machines voor het naderende oogstmoment nog eens goed na te lopen en alvast aan een eerste afstelling te onderwerpen.
Funest als je op dat moment met de machines het veld op gaat om het gras wat er staat te maaien. Dit ''beoogde'' product valt dan vaak tegen.

Bemesten en benutten

Veel ondernemers bemesten voor een snede van 3500 tot 4000 kilogram droge stof per hectare met een beoogd Ruw Eiwit gehalte. De VEM waarde is vaak toch wel goed.
Echter op moment van maaien wordt er geen 4000 kilogram droge stof per hectare gemaaid, maar ruim 2500 kilogram droge stof.
Het gevolg hiervan is dat er een nagenoeg dezelfde eiwit- (stikstof)opbrengst gerealiseerd wordt met een veel hogere eiwitconcentratie per kilogram droge stof.
Per definitie laat je bij vroeg maaien groei liggen op het veld en verlaag je de benutting van 'mest' naar 'gewas'. Vervolgens schotel je een te eiwitrijk product voor aan je koeien. Het melkvee kan dit product vaak niet goed omzetten in melk. In de praktijk moet dit dan vaak gecompenseerd worden met andere, vaak aangekochte, voeders. Zo wordt het ene verlies ook nog eens aangevuld met het volgend verlies.
Dit heeft vervolgens weer een negatief effect op de resulaten in de de KringloopWijzer.

Strategie bepalen

Welke strategie moeten we kiezen om tot een optimaal resultaat te komen? Als je van jezelf weet dat je bijna niet te houden bent in het voorjaar, bemest dan je geplande maaisnede met minder stikstof om zodoende wel een passend ruw-eiwitgehalte per kilogram droge stof te realiseren. Kies dan voor 15 kilogram minder stikstof per hectare.Dit kan een positief effect hebben. Het najaarsgras weet dit dan veelal wel te compenseren mocht er een klein gebrek aan eiwit zijn.
Een andere strategie is om geduld te bewaren en een aantal dagen tot een week later pas te starten met het eerste maaimoment. Voorjaarsgras veroudert nu eenmaal niet zo snel als in de zomerperiode. En de praktijk laat al langer zien dat de beste kwaliteit niet van het eerste maaimoment komt. Kortom; geduld is een schone zaak.