Efficiëntieslag door vee in KringloopWijzer

Nieuws

Efficiëntieslag door vee in KringloopWijzer

Gepubliceerd op
2 augustus 2018

Naast het verhogen van efficiëntie op het gebied van gewas en bodem liggen er zeker ook mogeijkheden op het gebied van vee. Hier zien we in de praktijk enorme verschillen in dieren, maar bovenal tussen bedrijven. Leg de focus eens op vee en maak hier een efficiëntieslag binnen de KringloopWijzer.

In de praktijk zijn niet alleen grote verschillen tussen dieren waar te nemen, maar ook tussen bedrijven. Deze verschillen zijn voor een groot deel terug te voeren naar het management. Veestapels verschillen enorm in productie per dier per dag, maar ook in uiterlijk. De dieren verschillen vaak in beenwerk, klauwen, conditieverloop en vruchtbaarheid. En waarom heeft die ene melkveehouder juist 10 tot 30% meer krachtvoer nodig om de melkproductie op peil te houden dan zijn collega? Dit heeft verschillende oorzaken.

Pootproblemen

Pootproblemen bij het melkkoeien één van de belangrijkste reden waarom het vee het bedrijf vroegtijdig verlaat. Niet goed kunnen lopen heeft heel grote gevolgen voor de melkkoe. In praktijk betekent dat vaak dat de koe minder voer opneemt aan het voerhek, omdat zij daar naar toe moet lopen. Gaat ze daarentegen wel naar de krachtvoerbox, dan zal ze het vaak niet nalaten om dit allemaal op te nemen. Brok is tenslotte een “lekker” product en dat is daarmee een concurrent in de ruwopname. Hierdoor ontstaat er een scheve verhouding tussen ruwvoer en krachtvoeropname welke de totale stofwisseling op scherp kan zetten met alle gevolgen van dien.

Boxen niet goed afgesteld

Een ander aspect op veel bedrijven is dat de maatvoeringen van de ligboxen niet voldoen aan de hedendaagse maatvoering van het vee. Ook bij recenter gebouwde stallen blijft dit een terugkomende probleem. De koeien kunnen niet “recht en volledig” in de box staan voordat ze willen of kunnen gaan liggen. De dieren staan vaak lang te “hangen” met de achterpoten op de vloer in plaats van in de box. Zie je ze liggen, dan liggen ze vaak erg scheef in de box en half onder de afscheiding. Kortom, de box is “te kort” afgesteld. Langdurig moeten blijven staan geeft een te hoge klauwbelasting wat vaak leidt tot overmatige klauwaandoeningen.

Smakelijk ruwvoer

De frequentie van voeren en voer aanschuiven is een ander belangrijk aspect. Hoe minder goed het vee bij het voer kan, hoe meer zij gaan “reiken” om er bij te kunnen met extra belasting op voor- en achterpoten. Vervolgens is de smakelijkheid van het voer een zeer belangrijk aspect. Voer wat niet aantrekkelijk is door vervuiling, broei, of mislukt inkuilproces wordt minder graag gegeten dan wenselijk is.

Extra krachtvoer versus ruwvoeroverschot

Vaak zijn er redenen genoeg om de koeien onder deze omstandigheden extra krachtvoer te verstrekken om de melkproductie op peil te houden. Maar is dat verstandig in deze tijd waar iedereen heeft te maken met een structureel overschot aan ruwvoer? Accepteer je dat dit dan nog verder toeneemt of ga je kritisch kijken naar het onderdeel Vee binnen de bedrijfskringloop. In de praktijk is op veel bedrijven nog winst te behalen op het onderdeel vee in de KringloopWijzer.