Nieuws

Bemesting tweede snede

Gepubliceerd op
3 mei 2019

De weersomstandigheden lijken mooi om de tweede snede te bemesten. Toch is het op de meeste percelen erg droog. Onder deze omstandigheden drijfmest uitrijden zorgt voor veel N-vervluchting, indien je geen aanvullende maatregelen toepast. Verdun dus de drijfmest met water of pas beregening toe, waar dit mag.

Veel gras is er al geoogst. Na de eerste snede zien we weer prachtige gladgeschoren groene percelen, die behoefte hebben aan voedingsstoffen in de vorm van drijfmest of kunstmest. Het is vaak aantrekkelijk om direct aan de slag te gaan met de bemesting, zodat er snel weer gras groeit. Voordat je de tweede snede gaat bemesten is het goed om mogelijkheden binnen kaders van je eigen bedrijf op een rij te zetten. Houdt rekening met de volgende zaken:

  • Op dit moment is het erg droog. Door nu mest uit te rijden zal er veel stikstof vervluchtigen. Om de mest optimaal te benutten is het verstandig de drijf mest te verdunnen met water of na de drijfmestgift het perceel te beregenen, indien er geen beregeningsverbod geldt.
  • Wel of geen mest afzetten, Zo ja, hoeveel en hveveel heb je al afgezet. Mogelijk kan dit later in het jaar ook nog, maar zorg dat er in de eindvoorraad voldoende mest aanwezig is. Wat is de productie (in de put) van mijn vee. Op basis hiervan kun je bepalen of je nog wat kan uitrijden. Afhankelijk van het antwoord op deze vragen kan het verstandig zijn om nu niets uit te rijden, maar pas in een later stadium.
  • Zorg bij het uitrijden van mest dat je netjes werkt. Probeer de mest met water te verdunnen. Dit vergroot de N-benutting. Houd bij de kunstmestaanvulling ook rekening met deze mest, (1 kg werkzame N / ton mest), en uiteraard ook met de nawerking uit de 1e drijfmestgift. Dit scheelt afhankelijk van de gift voor de 1e snede al snel 10 – 15 kilogram zuivere N per hectare. Het zijn kleine hoeveelheden, maar aan het einde van het jaar levert het net die plus op.
  • Teel gras met een gewenst eiwitgehalte in plaats van gras te telen met het hoogste eiwitgehalte. Het groeiseizoen is niet afgelopen na de tweede snede, dus het is wenselijk dat er nog N-beschikbaar is aan het einde van het groeizoen. Zodat het gras ook in deze periode groeizaam, voedzaam en smakelijk is voor het vee.