Nieuws

Maïs ontkiemt in warm bed

Gepubliceerd op
16 april 2021

Het juiste moment van maïs zaaien hangt sterk samen met de bodemtemperatuur. Pas bij een bodemtemperatuur van meer dan 10 graden Celcius gaat de maïs ontkiemen. Wacht daarom met het zaaien van maïs totdat de bodemtemperatuur hoog genoeg is.

Op de website van het KNMI is de actuele bodemtemperatuur te volgen op 4 meetstations verspreid over het land. Zoek in de tabel op de site de bodemtermperatuur op bij een diepte van 5 tot 10 centimeter. Dit is belangrijk aangezien de mais op een diepte van 3 tot 6 centimeter wordt gezaaid.

De temperatuur van bodem kunt u natuurlijk ook zelf meten. Dit is nauwkeurig, aangezien temperatuur van de bodem sterk afhankelijk kan zijn van de ligging en de vochttoestand van de bodem. Een vochtige bodem warmt namelijk minder snel op dan een droge bodem. En een bodem op een zonnige windluwe plaats is eerder opgewarmd dan grond op een winderige plek die weinig zon krijgt.

Naast de bodemtemperatuur is ook de weersverwachting van belang. Als er de komende dagen nachtvorst wordt voorspeld dan is het raadzaam nog even wachten met inzaaien, omdat net ontkiemde maïsplantjes kwetsbaar zijn voor vorstschade.

Meestal ligt het beste zaaitijdstip voor maïs in Nederland in de periode van 20 april tot en met 10 mei.

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL