Nieuws

Inzaaiverplichting vanggewas bepalend bij maisrassenkeuze

Gepubliceerd op
16 april 2019

Vanaf 1 januari 2019 is elke ondernemer op löss of zandgrond verplicht om zijn vanggewas voor 1 oktober in te zaaien. Bepaal nu of u dit gewas na de oogst zal inzaaien, onderzaaien of gelijktijdig met de mais gaat inzaaien. Maak op basis hiervan uw maisrassenkeuze. Houd hierbij ook rekening met een mogelijke droge zomer. Dat geldt zeker voor maisteelt op droge zandgronden. Een vroeg ras kan dan een goede optie zijn.

Vanggewas zaaien na oogst

Het zaaien van een vanggewas na de oogst betekent dat de mais uiterlijk eind september geoogst moet worden. Het is dan belangrijk om te kiezen voor een vroegrijp ras. Deze gewassen zijn in de loop van de jaren flink doorontwikkeld. Zo valt de droge stofopbrengst in de praktijk mee. De ietwat lagere opbrengst wordt vaak gecompenseerd door een betere voederwaarde (VEM/kg droge stof). De vroege rassen hebben minder last van droogte, zoals in 2018, doordat ze vroeg bloeien. Bovendien hebben deze rassen minder groeidagen nodig, waardoor u het gewas op tijd kan oogsten.

Het vanggewas kan dan ruim voor 1 oktober de grond in, waardoor het gewas zich goed kan ontwikkelen, wat leidt tot meer vastlegging van stikstof en organische stof in de bodem. Dit zorgt bovendien voor een betere beworteling, wat de bodemstructuur verbetert. Door vroeg te oogsten neemt de kans op structuurschade af, aangezien het in oktober vaak natter is dan in september

Gelijktijdig en onderzaaien van gras

Om er voor te zorgen dat er op 1 oktober een groenbemester op het land staat, kun je er ook voor kiezen deze gelijktijdig met de maïs in te zaaien. Een andere optie is om het gewas te zaaien als de maisplant plusminus 40 centimeter is. Het zaad krijgt dan voldoende licht om te kiemen. Direct na het kiemen moeten de maisplanten het perceel sluiten, waardoor het gras niet doorgroeit en een concurrent van de mais wordt. Zaaien gebeurt vaak in combinatie met schoffelen. Kiest u voor gelijktijdig of onderzaai dan is een vroegrijp ras zeker ook de moeite waard.