Nieuws

Gras na extreme droogte

Gepubliceerd op
27 augustus 2018

De extreme droogte en temperaturen in 2018 lijken nu echt voorbij. Het neerslagtekort is daarentegen nog lang niet weg. Om de opgelopen achterstand in dit groeiseizoen te compenseren zal menig veehouder er voor kiezen om nog even snel (en veel) te bemesten, maar is dit wenselijk. Kies de juiste strategie voor een optimale opbrengst in dit naseizoen.

De bodemtemperaturen zijn hoog. Pak maar eens wat grond in je handen en je voelt dat de grond gewoon nog ‘broeit’. Dit betekent dat het bodemleven nog optimaal werkt en dat er ontzettend veel voedingsstoffen vrijkomen, waaronder veel stikstof. Als je nu deze hardwerkende bodem flink bemest, krijg je te maken met extreem hoge RE- gehalten in het verse gras en de komende voordroogkuilen.

Aandacht voor RE-gehalte

In de praktijk wil je als veehouder goed en gezond ruwvoer telen voor je veestapel. Ruwvoer dat een optimaal RE-gehalte kent en niet het maximale. Ruwvoer met hoog RE-gehalte levert mogelijke problemen met nitraat in het gras en de voordroogkuil. Ook het conserveringsproces van het gras met hogere RE-gehalten is moeilijker. Het is dus belangrijk om nu een afweging te maken tussen enerzijds veel en goed voer en anderzijds de risico's die daar aan verbonden zijn.

Bemest in kleine giften en laat het gras uitgroeien

Kies voor kleine giften mest van maximaal 15 ton drijfmest per hectare of 50 kilogram KAS. Laat het gras vervolgens goed uitgroeien. Zeker het laten uitgroeien is in deze periode belangrijk. Het gras moet namelijk de opgenomen N omzetten via NH3, amiden en aminozuren naar werkelijk eiwit. Dit kost gewoon tijd. Zeker met de korter wordende dagen en langere nachten kost dit proces meer tijd dan in de maanden juni en juli. Daarnaast is een hoger droge stofgehalte een hulpmiddel om het verteringproces in de pens wat rustiger te maken. De natte, zwarte, stinkende herfstkuilen uit het verleden wil niemand meer hebben.

Opletten met beweiden

Ook voor beweiding is het opletten geblazen. Koeien volop in het verse, malse eiwitrijke gras is niet gewenst. Laat ze ook weer wennen, net als in het voorjaar. Zorg daarnaast voor voldoende energierijke bijvoeding.