Nieuws

Ga in het nieuwe jaar goed voorbereid aan de slag

Gepubliceerd op
17 december 2018

Het groeiseizoen loopt nu echt op zijn einde, maar de voorbereidingen voor het volgende seizoen staan alweer voor de deur. De keuze voor een maisras is er één van. Deze wordt steeds belangrijker, aangezien het vanaf 2019 verplicht is om op zand en löss een vanggewas onder de mais telen of de mais voor 1 oktober te oogsten.

De winterperiode is een mooie periode om uit te zoeken of u kiest voor een vanggewas of er voor zorgt dat de mais voor 1 oktober van het land is. Beide opties vragen om specifieke wensen ten aanzien van zaaimethoden, gewassen en rassenkeuze.

Onderzaaien onder mais

Kiest u voor onderzaai dan kan het graszaad gelijk met de mais gezaaid worden. Of besluit u om onderzaai toe te passen in juni als de maisplant in het 5-6 plantstadium zit.

Experimenteer bijvoorbeeld met twee varianten onderzaai. Zo kunt u ervaring opdoen met verschillende zaaimethoden en/of gewassen (grassen). Overleg vooraf met de loonwerker over welke mogelijkheden hij beschikt om onderzaai toe te passen of zorg zelf samen met andere maistelers voor de juiste werktuigen om het uit te voeren.

Oogsten voor 1 oktober

Kiest u voor de optie oogsten voor 1 oktober dan is een vroegrijp maisras essentieel. De kans bestaat dat u misschien een iets lagere droge stofopbrengst hebt, maar wel beschikt over een goede kwaliteit mais. Overleg op tijd met de loonwerker over de oogstdatum. U bent waarschijnlijk niet de enige die voor 1 oktober wil oogsten. Vroeg oogsten betekent ook vroeg zaaien van een vanggewas. Dit leidt tot minder stikstofuitspoeling en meer organische stof toevoer aan de bodem. En meer organische stof verhoogt weer de benutting van de meststoffen, wat uiteindelijk zorgt voor een betere resultaat in de KringloopWijzer.