Nieuws

Benut de voordelen van een goed vanggewas

Gepubliceerd op
17 mei 2021

Op zand- of lössgronden is het verplicht om voor 1 oktober een vanggewas te telen na de maïsoogst. Om aan de verplichting te voldoen kun je onderzaai toepassen, dat wil zeggen je teelt het vanggewas tussen de rijen mais, of je zaait het vanggewas direct na de oogst. Een andere optie na de oogst van mais is de teelt van wintergraan als hoofdgewas voor het jaar er op.

Kies je een wintergraan, dan moet het voor 31 oktober ingezaaid zijn. Als je besluit onder te zaaien dan kun je het vanggewas tijdens of kort na het zaaien van mais zaaien. Je kunt ook besluiten om het vanggewas later in het groeiseizoen te zaaien.

Onderzaaien met rietzwenk gras

Als je kiest om tijdens of kort na het mais zaaien onderzaaien toe te passen kies je vaak voor rietzwenk gras. Er wordt dan tussen de 15 – 20 kilogram  per hectare gezaaid. Voordeel van dit systeem is dat je met de gangbare techniek kan inzaaien en dat je later niet meer door de mais heen hoeft. Bespuitingen met bodemherbecide hebben wel een negatieve invloed op het ontkiemen van deze onderzaai. Dit kun je voorkomen door gebruik te maken van mechanische bestrijding. Het nadeel hiervan is dat late kiemers zoals zwarte nachtschade niet worden bestreden. Als de rietzwenk zich erg goed ontwikkeld kun je deze alsnog spuiten, bij een zeer goede ontwikkeling van rietzwenk kan er een opbrengstderving ontstaan van 5-7%.

Later vanggewas zaaien onder mais

Als je ervoor kiest om later in het groeiseizoen onderzaaien toe te passen is zowel Italiaan raaigras als Engels raaigras geschikt. Hierbij heeft Italiaans de voorkeur omdat deze makkelijk kiemt en onder de grond veel wortelmassa aanmaakt. Wortelmassa is misschien wel het belangrijkste van het vanggewas. Het zorgt tijdens de oogst voor meer draagkracht en bevat meer effectieve organische stof dan het blad wat boven de grond staat. Daarnaast zorgt een intensieve beworteling ervoor dat de bodem meer kleine poriën bevat waardoor water de bodem beter indringt en de bodem meer bergingscapaciteit van water heeft. Deze manier van onderzaaien wordt gedaan tussen het 5de tot 6de bladstadium van de maisplant. Dan heeft de mais zich voldoende ontwikkeld zodat er geen opbrengstderving plaats zal vinden.

Voordelen van onderzaai

Het onderzaaien heeft als grote voordeel dat het oogsttijdstip niet meer bepaald wordt door de eis dat voor 1-oktober het vanggewas gezaaid moet zijn. Daarnaast zie je na de maisoogst dat er minimaal 14 dagen winst wordt gepakt op het alternatief van na de oogst inzaaien. Er staat eerder een vol vanggewas wat resulteert in meer organische stof voor de volgende oogst. Dit is positief voor de ontwikkeling van de mais het jaar erop. Beste mais staat namelijk op gescheurd grasland. Door het inzaaien vanggewas bootsen we de situatie na. Door het telen van een goed vanggewas kunnen we het organische stofverlies in de bodem door de mais teelt beperken en onze opbrengsten verhogen!

Over de KringloopWijzer

De KringloopWijzer geeft de melkveehouder inzicht in zijn milieu- en klimaatprestaties op zijn bedrijf, waardoor hij/zij nog beter kan sturen op de benutting van mineralen. De rekenregels van deze tool zijn wetenschappelijk onderbouwd en de ontwikkeling ervan wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en ZuivelNL. Het beheer van de Centrale Database van de KringloopWijzer ligt bij ZuivelNL