Nieuws

Zoektocht naar volgende stap in efficiëntie

Gepubliceerd op
9 februari 2022

In het Klimaatakkoord is een belangrijke opgave voor de melkveehouderij vastgelegd op het gebied van de reductie van methaan. Hierbij is een integrale aanpak wenselijk, waarbij naast methaan ook aandacht is voor de reductie van ammoniak. Binnen het project Koeien en Kansen streven we er naar om via het voerspoor 30% minder methaan en ammoniak uit te stoten ten opzichte van het Nederlands gemiddelde per grondsoort in 2018.

Voor Koeien & Kansen veehouder Rijk Baltus uit het Noord Hollandse Middenmeer is dit zeker een uitdaging. ‘Het structureel hanteren van maximaal 155 RE is mogelijk, maar zal soms ten koste gaan van de melkproductie’, schat Baltus in. Dit speelt parten bij de oogst van minder goed verteerbaar ruwvoer zoals de eerste snede van 2021. Een product dat minder goed verteerbaar kenmerkt zich door een lagere VEM-waarde en hoger NDF. Dit is negatief voor zowel methaan als ammoniak. Van deze kuilen is de voeropname lager, waardoor de VEM-dekking in het rantsoen daalt. “Het invullen van de VEM-behoefte van de veestapel is lastig in relatie tot methaanproductie’’, meent Baltus. Een beter verteerbaar product zorgt voor een hogere voeropname, maar dit mag vervolgens niet leiden tot een hogere NDF opname en dus een hogere methaanproductie. Baltus start de zoektocht naar de optimale kuil, waarbij hij streeft naar het verlagen van de emissiefactor (EF) van de kuil. ‘’De vraag is dan wel tot hoever kan ik gaan, zonder verlies van productie’’, merkt Baltus op. In deze zoektocht zullen we moeten inventariseren of het VEM-model ons daarbij voldoende inzicht geeft en of dat we gebruik kunnen maken van andere modellen om tot een ander inzicht te komen.   

Puzzelen met rantsoenen

In onderstaande tabellen zijn twee rantsoenen weergegeven, week 10 en week 45. In week 10 werd er meer melk geproduceerd, was de droge stofopname hoger en de VEM-opname ook hoger dan in week 45. De NDF opname was daarentegen lager. NDF speelt zeker een rol bij de opname van ruwvoer. Om de opname te verhogen is een laag NDF nodig. Echter heeft een koe ook een structuurbron nodig dus hier zit wel een ondergrens in. Nieuwe grassen zorgen voor een hogere verteerbaarheid en een lager NDF. Dit zorgt voor een hogere opname. De vraag die opkomt is: kan het NDF verder verlaagd worden als het ADL, een ander kenmerk van de graskuil, wel op peil blijft? Dus het gewicht aan celwanden wordt minder maar hardheid van de celwand blijft intact. De vraag is dan welke effecten heeft dit op melkproductie en methaanemissie?

Week 45 - kuil Baltus
Week 45 - kuil Baltus
Week 10 - kuil Baltus
Week 10 - kuil Baltus

Een puzzel die melkveehouder Baltus en zijn begeleiders veelvuldig bezig houdt en waarop ze nog geen oplossing hebben gevonden. In een vervolgonderzoek zullen de graskuilen van Baltus ook nader onderzocht worden op methaanemissie. Dit vraagt om tijd en ontwikkeling die mogelijk leidt tot een volgende stap. De veevoersector kan daar een bijdrage aan leveren door producten te ontwikkelen met een lage emissiefactor. Op dit moment is het aanbod van voerproducten met een lage emissiefactor relatief beperkt. Niet alleen de veehouder maar ook alle partijen rondom de sector kunnen hier de komende tijd een actieve bijdrage aanleveren.