Nieuws

Zoektocht naar verband tussen uitstoot methaan en fokkerij

Gepubliceerd op
18 mei 2020

Met een sniffer wordt de methaan- en kooldioxideconcentratie gemeten in de lucht die de koeien uitademen. Deze metingen vinden op 18 melkveebedrijven in Nederland plaats, waaronder op zes Koeien & Kansen-bedrijven. Op het bedrijf van Rijk Baltus zijn al 1,5 jaar concentratiemetingen verricht. Deze metingen dragen bij aan het in beeld brengen van de verschillende methaanemissies tussen koeien en erfelijkheid daarvan.

Yvette de Haas, onderzoeker bij Wageningen University & Research, is projectleider van het  project dat zoekt naar de genetische mogelijkheden om enterische methaanemissie van melkvee te verlagen. Dit project maakt onderdeel uit het Onderzoek Veehouderij en Klimaat en wordt gefinancierd door het ministerie van LNV. "In dit onderzoek gaan we aan de hand van een uitgebreide dataset onderzoeken in hoeverre er verbanden te leggen zijn tussen fokkerij en de uitstoot van methaan. Hierbij worden onder andere de verschillen uit de meetgegevens gekoppeld aan de genetische kenmerken van de koeien'', zegt De Haas.

Ervaringen uit de praktijk

De sniffer staat vaak boven de melkrobot. Deze analyzer is verbonden aan de robot. Het apparaat zuigt de lucht op. Als er een koe staat meet hij de concentraties uit de adem van de koe, als de robot leeg is, dan meet hij de stallucht.
De sniffer staat vaak boven de melkrobot. Deze analyzer is verbonden aan de robot. Het apparaat zuigt de lucht op. Als er een koe staat meet hij de concentraties uit de adem van de koe, als de robot leeg is, dan meet hij de stallucht.

Eén van de 18 bedrijven waar metingen worden verricht is op Koeien & Kansen-bedrijf van Rijk Baltus in Middenmeer. Op dit bedrijf is 1,5  jaar geleden bij de melkrobot een sniffer gemonteerd. Dit apparaat meet de uitstoot van methaan en kooldioxideconcentratie in de lucht die de koeien uitademen tijdens elke melkbeurt in de melkrobot. Naast de metingen via de sniffer zijn er op dit bedrijf ook methaanmetingen verricht met de Greenfeed. Dat apparaat meet niet de concentratie maar de hoeveelheid methaan die uit de neus en de bek van de koe komt. Baltus is erg benieuwd naar de eerste resultaten uit de onderzoek. "Uit de metingen met de Greenfeed blijkt dat onze koeien de hoogste uitstoot via de bek realiseren in vergelijking met de andere K&K bedrijven. Dit komt waarschijnlijk doordat onze koeien ruwvoer krijgen dat relatief laat gemaaid is’’, zegt Baltus. Daarnaast valt het hem op dat de verschillen tussen de koeien onderling groot zijn. Hij schrijft dit onder andere toe aan de productie, lactatiestadium, rantsoen en conditie van de dieren. Zo stoot een zieke of lichte koe in zijn stal minder methaan uit. "Het zou mooi als deze praktijkinformatie in de toekomst rechtstreeks gekoppeld wordt aan de meetgegevens. Je hebt niet alleen te maken met de uitstoot aan de voorkant maar ook aan de achterkant. Ondanks dat we in onze situatie aan de voorkant een hoge concentratie methaan en kooldioxide meten, kan de uitstoot aan de achterkant in de vorm van ammoniak en methaan via mest juist laag zijn. En realiseren wij juist een efficiënte mineralenkringloop op ons bedrijf. Het is volgens mij dan ook belangrijk al deze aspecten mee te nemen en niet alleen te kijken op papier naar de koe die het minst uitstoot’, merkt Baltus op.

Nieuwsgierig naar het resultaat

"Daarom meet WUR op enkele bedrijven waar het mogelijk is ook de uitstoot op stalniveau, onder andere ook op het bedrijf van Baltus’’, voegt onderzoeker Yvette de Haas er aan toe. "Dan heb je een totaaloverzicht van zowel de uitstoot van het dier als vanuit de mest(kelder). Met de sniffers krijgen we alleen in beeld wat het dier uitstoot. Op dit moment kijken we hoe we beide metingen op elkaar kunnen aansluiten, zodat we ook iets over de uitstoot van mest kunnen zeggen’’, gaat De Haas verder.  Baltus is dan ook erg benieuwd naar deze resultaten.

Nieuwe inzichten rondom fokkerij en methaan

Yvette de Haas gaat de komende tijd aan de slag met het interpreteren van de verzamelde meetgegevens. In een korte tijd is er veel data verzameld. Deze informatie moet in eerste instantie bijdragen aan nieuwe inzichten op het gebied van fokkerij en de uitstoot van methaan, waarbij aandacht is voor de mate van erfelijkheid voor het vaststellen van methaanemissies, het in kaart brengen van methaanemissie tussen individuele koeien, een eerste schatting van een genetische correlatie met bijvoorbeeld melkproductie en het vergelijken van de methaanemissies tussen verschillende rassen. Eind juni zullen naar verwachting de eerste resultaten opgeleverd worden.


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>