Nieuws

Verhogen eiwit van eigen land: Uitdaging voor De Marke

Gepubliceerd op
4 juni 2020

Het melkveeproefbedrijf De Marke gaat als deelnemer van het project Koeien & Kansen net als alle andere deelnemers in 2020 aan de slag met de thema’s: RE in het rantsoen, eiwit van eigen land, stikstofbodemoverschot. Elk onderdeel kent zijn eigen doelstelling. Het realiseren van 65 procent eiwit van eigen land en een laag bodemoverschot wordt voor De Marke voor het komende jaar een uitdaging.

Werken aan laag stikstofbodemoverschot

Voor het stikstofbodemoverschot is voor elk K&K bedrijf afhankelijk van de grondsoort en gewassen een norm berekend met het BES-model. Voor De Marke betekent dat dat het bodemoverschot lager moet zijn dan 78 kilogram per hectare. Dit bedrijf heeft formeel geen derogatie en heeft dus meer dan 20 procent bouwland. Bouwland is veel uitspoelingsgevoeliger dan grasland waardoor De Marke een lagere overschotsnorm heeft dan een bedrijf op zandgrond met meer dan 80% grasland. Het bedrijf ligt in het oosten van het land en heeft al twee jaar te maken gehad met flinke droogte. Ook dit voorjaar kampen ze weer met een tekort aan neerslag.

Op de Marke worden allerlei maatregelen genomen om het bodemoverschot te verlagen. Ze streven naar het verhogen van de mestbenutting en gewasopbrengst. Door nauwkeurig en netjes te bemesten, waarbij ze gebruik van nieuwe technieken zoals GPS en perceelsspecifiek bemesten. "De droogte van de laatste jaren maakt het voor ons extra moeilijk om goede gewasopbrengsten te realiseren, mest optimaal te benutten en de grasmat intact te houden. Intensief beregenen is hier dan ook noodzakelijk’’, meent Hilhorst. "Dit jaar zijn we voor het eerst gestart met het verdunnen van mest met water bij het uitrijden. Dit kost wel € 45,- per hectare extra’’, gaat hij verder.

Eiwit van eigen land verhogen

Het extra water bij de mest zorgt mogelijk voor een goede gewasopbrengst. Een goede opbrengst helpt ook om het aandeel eiwit van eigen land te verhogen. Vorig jaar oogsten ze op De Marke 48% eiwit van eigen land en nog eens 3% kwam als ruwvoer aankoop uit de buurt. "Tot vorig jaar hebben we nauwelijks ruwvoer hoeven aan te kopen, omdat er nog voldoende voorraad was. Dit voorjaar zijn we helemaal door onze voorraden heen, waardoor we graskuil en bijproducten hebben aangekocht. Als gevolg van minder beschikbaar ruwvoer hebben we ook iets meer krachtvoer verstrekt’’, legt Hilhorst uit.

Het verhogen van het aandeel eiwit van eigen land kan ook door de eiwitopname van de veestapel te verlagen door bijvoorbeeld verlaging van het eiwitgehalte in het rantsoen en verhoging van de eiwitbenutting. Door veel mais in het rantsoen proberen ze de eiwitbenutting te verhogen. Indien de maisopbrengsten het toelaten wordt een deel van mais geoogst als MKS.

Minder Ruw Eiwit rantsoen biedt mogelijkheden

Eén van de doelstellingen is het verlagen van het RE gehalte tot onder de 155 gram per kilogram droge stof. "Op De Marke is deze doelstelling mogelijk wel te realiseren’’, merkt Hilhorst op. Dit kan door krachtvoer te verstrekken met een lager RE gehalte. Om bij dezelfde hoeveelheid gras en gehalten het RE gehalte te verlagen van 158 naar 155 moet het gemiddelde RE in het krachtvoer omlaag van 202 in 2019 naar 192 in 2020. Hier liggen zeker mogelijkheden.

Jaar RE-rantsoen Eiwit eigen land Stikstofbodemoverschot
(gr/kg ds) (incl.buurtaankoop) % (kg/ha)
2015 155 57 100
2016 160 59 101
2017 163 57 125
2018 166 47 154
2019 158 51 130