Nieuws

Sinds 21 jaar de koeien weer naar buiten op Stroobroek

Gepubliceerd op
18 april 2019

Koeien en Kansen deelnemers Maurice en Ankie van Erp lieten op 1 april voor het eerst in 21 jaar de koeien weer naar buiten. Het was een spannende operatie, maar vooral een bewuste keuze om weer weidegang toe te passen op dit bedrijf in het Brabantse Maren-Kessel.

Het op stal houden van de koeien is Maurice en Ankie de afgelopen jaren goed bevallen. Ze konden het werk op het land makkelijk plannen en bovendien is hun bedrijf gelegen op kleigrond, die onder natte omstandigheden erg gevoelig is voor vertrapping. Het idee om weer te gaan weiden kwam eigenlijk toen het jongvee in het najaar van 2017 noodgedwongen naar buiten moest door de renovatie van een staldak. ''Dat liep eigenlijk vanzelf en beviel zo goed dat de gedachte om ook met het melkvee weer naar buiten gaan steeds serieuzer begon te worden'', zegt Maurice van Erp.

Daarnaast willen deze Koeien & Kansen-deelnemers ook een bijdrage leveren aan het promoten van de melkveesector. Het toepassen van weidegang is een prachtige manier om te laten zien waar je mee bezig bent. Ook is het weiden van melkkoeien een van de basiseisen om onderscheidende melk onder bijvoorbeeld de vlag van Planet Proof te mogen leveren. Daarbij opgeteld een ruime huiskavel van 38 hectare voor 160 koeien staat hen niets meer in de weg om de koeien zelf hun gras op te laten halen uit de wei. .

Gras benutten door het vers in de koe te krijgen

Maurice zag door zijn ervaring met zomerstalvoeren dat hij met het toepassen van weidegang zijn gras veel beter kon benutten dan het eerst in te kuilen. ''Zomerstalvoeren is erg intensief, qua arbeid'', merkt Maurice op. Bovendien liep hij tegen een grens aan hoeveel vers gras zijn koeien in de stal kunnen opnemen in de zomer. Door weidegang te combineren met zomerstalvoedering is het doel om nog meer vers gras in de koe te krijgen en zo een zo hoog mogelijke benutting te realiseren.

Weidepremie als leergeld

Op veel bedrijven is de weidepremie een doorslaggevende factor in de beslissing om de koeien weer naar buiten te doen. Maurice van Erp ziet deze premie vooral als leergeld. Deze vergoeding gebruikt hij om de nodige aanpassingen te kunnen doen en eventuele verminderde gewasopbrengsten en melkproductie te kunnen opvangen. ''Mocht weidegang een basiseis worden om melk te kunnen leveren dan hebben we in ieder geval nu ervaring opgedaan'', merkt hij op.

Nieuw Nederlands Weiden

Op dit moment moeten de koeien en ook Maurice en Ankie nog wensen aan het weiden. Hoewel de meeste koeien het grazen snel hebben opgepakt kunnen ze ook nog wel erg onrustig zijn. De koeien worden nu nog geweid in een vorm van standweiden, maar het is de bedoeling dat straks het Nieuw Nederlands Weiden wordt toegepast. Om zo rust en regelmaat te creĆ«ren en tevreden koeien die zo veel mogelijk vers gras opnemen. 

Bekijk hieronder de Farmvlog van Ankie van Erp, waarin de koeien na 21 jaar weer voor het eerst naar buiten gaan op boerderij Stroobroek.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan