Nieuws

Mogelijkheden voor precisielandbouw verder toetsen

Gepubliceerd op
17 februari 2020

Eind 2019 maakte Zwier van der Vegte, manager van KTC de Marke, na een jaar de balans op als deelnemer aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Vier methoden en technieken op het gebied van precisielandbouw zijn toegepast op het proefbedrijf. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar in de praktijk viel het nog niet mee. Toch is Van der Vegte overtuigd van de mogelijkheden en gaat hier het komende jaar zeker mee verder.

Zwier van der Vegte vertelt in onderstaande video over het toepassen van actiepunten op het gebied van precisielandbouw, waarmee hij in 2019 aan de slag is gegaan. Zo wilde hij graag plaatsspecifiek mest toedienen door de inzet van NIR (Nabij Infrarood spectroscopie) op de bemester. Daarnaast heeft hij gebruik gemaakt van de bodemscan om pH waarde, organische stof en elektrische geleidbaarheid vast te stellen. Een ander speerpunt was het bepalen van de opbrengst van gras en mais via diverse technieken, waarbij ze op zoek gingen naar de relatie tussen bodemscans en de opbrengst van de gewassen. Tot slot wilden ze graag inzoomen op het op maat beregenen. Dit is afgelopen jaar niet gelukt, aangezien het adviesprogramma niet af was.

Zoektocht naar juiste resultaten

"Het eerste jaar was een zoektocht. We kunnen nog niet zeggen dat je volop met de toepaste technieken in de praktijk aan de slag kunt gaan’’, zegt Van der Vegte. Als voorbeeld noemt hij het scannen van de mestsamenstelling via NIR. Als uitgangspunt in de bemesting neemt De Marke fosfaat. ‘’We willen graag de hoeveelheid mest op kilogrammen fosfaat per hectare verstrekken. En willen dan dat de apparatuur die hoeveelheid kan doseren’’. Maar in de praktijk lijkt hier nog enige ruis in te zitten. Nu blijkt namelijk dat de vergelijking van de werkelijke analyses, vooral fosfaat en Kali met wat de NIR vaststelt afwijkt. Hier valt nog wel wat winst te behalen en Van der Vegte is dan ook overtuigd om hier het komende jaar mee verder te gaan. Een stuk enthousiaster is hij over het toepassen van opbrengstbepaling bij het maaien van gras om vervolgens die te vergelijken met een graslandhoogtemeter, Pasture Reader, NIR op de hakselaar en naderhand alles wegen op de weegbrug. De opbrengsten kwamen allemaal redelijk bij elkaar in de buurt.

Alle resultaten uit eerste jaar NPPL worden in de onderstaande video besproken:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees meer hierover in het artikel 'Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid techniek wisselend'.