Nieuws

Innovatief stalsysteem Lely Sphere scheidt urine van de mest en zuigt mestgassen af

Gepubliceerd op
13 mei 2022

Boerin Gretha heette de klankbordgroep van het project ‘Betere stal, betere mest, betere oogst’ hartelijk welkom op haar high tech melkveebedrijf. Daar toonde ze het slimme stalsysteem Lely Sphere, dat oplossingen biedt voor ammoniakemissies en mineralen scheidt in verschillende fracties.

Eind februari was er een klankbordgroep-bijeenkomst van het project ‘Betere stal, betere mest, betere oogst’, specifieker van Werkpakket 2: verdere bewerking van meststromen. Deze bijeenkomst is gehouden op het hightech melkveebedrijf 'Nescio', middenin het groene hart. De groep is hartelijk ontvangen door de trotse boerin, Gretha.

Op Nescio lopen zo’n 190 melkkoeien, en daarnaast staat innovatie hoog in het vaandel. Op de daken liggen zo’n 1250 zonnepanelen en er wordt gebruik gemaakt van de Lely Sphere, een slim stalsysteem dat zorgt voor lagere ammoniakemissies in de stallen en de mineralen worden gescheiden in verschillende fracties. De klankbordgroep mocht een kijkje komen nemen hoe de Lely Sphere wordt gebruikt in de praktijk.

Robot zuigt de mest van de vloer

De Lely Sphere bestaat uit verschillende onderdelen, beginnende bij een emmissie-arme vloer waar de urine van de mest gescheiden wordt. De mest wordt vervolgens door de collector robot van de vloer opgezogen, waarna het in de mestput verdwijnt.

Het laatste item van de Lely Sphere is een unit (N-Capture) die ammoniak afvangt uit de stal en mestput. De N-Capture zorgt voor een onderdruk in de mestput door het afzuigen van lucht en mestgassen. De opgezogen lucht gaat door een filter in de unit, waarbij de stikstof afgevangen wordt door een aangezuurde oplossing (zwavelzuur of salpeterzuur). Afhankelijk van het gekozen zuur ontstaat er ammoniumnitraat of ammoniumsulfaat, wat opgeslagen kan worden in een silo. Wanneer nodig, kan deze circulaire meststof gericht worden uitgereden over het land.

Voordelen van het nieuwe stalsysteem

Er zijn een aantal voordelen aan de toepassing van de Lely Sphere in de stallen. Ten eerste wordt het welzijn van de koe verbeterd en wordt het stalklimaat gezonder en schoner door het afzuigen van de mestgassen. De mest wordt met regelmaat door de robot verwijderd, waardoor de koe op een schone vloer staat. Dit voorkomt aandoeningen aan de klauwen. De staldeuren kunnen open blijven om de natuurlijke ventilatie te behouden.

Een volgend belangrijk voordeel is een forse vermindering van de ammoniakemissies, tot wel 70% ten opzichte van de officiële norm. Als laatste worden de mineralen in verschillende stromen opgevangen, waardoor er met precisie bemest kan worden. De opgevangen urine is rijk aan kalium, de vaste mest aan organische stof en fosfaat en de aangezuurde oplossing in het filtersysteem is rijk aan stikstof.

Het Lely Sphere is op locatie bekeken door de klankbordgroep. Daarnaast is er door de klankbordgroep input geleverd aan de invulling van werkpakket twee. Specifiek is er gekeken naar de mogelijke verwerkingsroutes die prioriteit hebben binnen de klankbordgroep. Binnenkort verschijnt er een eerste inventarisatie van nieuwe stalsystemen.