Nieuws

Houbraken neemt deel aan pilot Bedrijf Eigen Stikstof

Gepubliceerd op
30 mei 2016

Binnen het project Koeien en Kansen zijn al veel nieuwe dingen ontwikkeld. Zo komt de BEX uit de koker van dit project. Ondertussen wordt er gewerkt aan een Bedrijf Eigen Stikstofbemesting met dierlijke mest in de BES-pilot. Andrian Houbraken is één van de deelnemers aan deze pilot. Het leverde hem het eerste jaar naast kennis ook een besparing op mestafzet van 500 ton drijfmest op.

Aan de hand van de KringloopWijzer wordt bepaald  hoeveel fosfaat er onttrokken wordt op bedrijfsniveau. Deze hoeveelheid mag Houbraken dan vervolgens aanwenden uit eigen drijfmest op zijn bedrijf. De bijbehorende hoeveelheid stikstof, ook het deel dat boven de geldende derogatienormen ligt, mag hij in deze pilot gewoon uitrijden.  

Meer dierlijke mest uitgereden

In 2015 heeft Houbraken 274 kilogram stikstof per hectare uit dierlijke mest mogen aanwenden. Dit leverde een duidelijke winst op voor deze ondernemer. Deze Koeien & Kansen- deelnemer kon extra nutriĆ«nten die in zijn dierlijke mest zitten gebruiken. Dit zorgde daarnaast ook voor een besparing op mestafzet van ruim 500 ton drijfmest. Een kanttekening hierbij is dat het wel een beperking op de aanvoer van stikstof uit kunstmest betekent in de praktijk.

Optimale bemesting op bedrijfsniveau

Een belangrijke vraag: Wat is het komende jaar de uitdaging binnen deze pilot? BES is natuurlijk meer dan alleen extra drijfmest uitrijden. En bovendien moet er ook rekening gehouden worden met de uitstoot van ammoniak. Uiteraard moet de stikstof  in de drijfmest optimaal benut worden en zo goed mogelijk omgezet worden in gewasopbrengsten. Bij het uitrijden mest wordt hier rekening mee gehouden, bijvoorbeeld het tijdstip van bemesting. Een andere mogelijkheid hiervoor is het toevoegen van de water aan de mest. Helaas is bemesten met sleepslangen in Zuid-Oost Brabant nog geen gemeengoed. Wel wordt er op dit bedrijf zoveel mogelijk geprobeerd de mest te injecteren na een regenbui of bij beregening. Dit heeft een gunstig effect op benutting en vermindert bovendien de uitstoot van ammoniak.

In 2015 was dit niet makkelijk, omdat de droogte in Bergeijk aanhield tot medio augustus. Beregenen was dus vanuit meerdere oogpunten noodzaak. Ook is de grote vraag hoe de mest verdeeld moet worden over het jaar en over de percelen. Voorlopig is de insteek om vooral bij de eerste en tweede snede relatief veel drijfmest aan te wenden waar het kan. En vanaf 1 juli stoppen met de drijfmest, behalve op aan aantal maaipercelen met jong gras dat een diepe beworteling kent. 

Puzzelen binnen BES-pilot

Voor de verdeling van de hoeveelheid kunstmest is de puzzel weer anders. Voor 2016 betekent dit dat er na de tweede snede nog 130 kilogram KAS per hectare beschikbaar is.

Al met al een mooie puzzel met het doel meer drijfmest, boven de derogatienorm, op het eigen bedrijf te houden en toch te voldoen aan de milieudoelen. Lange termijn doelstelling is uiteraard dat iedereen hier onderbouwd gebruik van mag gaan maken net als bij de BEX.