Nieuws

Gesprek met LNV en provincie geeft nieuwe inzichten

Gepubliceerd op
20 februari 2020

In het kader van #makeadate gingen de Koeien & Kansen-deelnemers Kees en zoon Kees Jan van Wijk in Waardenburg het gesprek aan met Stefan Breukel, werkzaam bij LNV en Kees Pieters van de provincie Gelderland. Hun aandachtsgebieden liggen in de plantaardige sectoren. Tijdens het bezoek aan het melkveebedrijf van de familie van Wijk maakten zij dus kennis met kansen en knelpunten in de melkveehouderij.

Op 14 februari brachten twee beleidsmedewerkers een bezoek aan dit Koeien & Kansen-bedrijf. Stefan Breukel omschrijft de middag als erg informatief. Hij heeft kennis gemaakt met de belangrijkste speerpunten op het bedrijf van de familie Van Wijk. ‘’Wij hebben veel onderwerpen aan de keukentafel besproken. Van eiwit van eigen land, sturen op ureumgehalte in de melk, ammoniakproblematiek en het fokken van een duurzame veestapel. Allemaal thema’s waaraan wij al jaren werken’’, legt Kees Jan van Wijk uit. Opmerkelijk vond hij de verbazing van de bezoekers over het feit dat zij op hun bedrijf al 20 jaar hun mest met water op het land brengen. Zij dachten dat dat een passende maatregel zou zijn om de uitstoot van ammoniak te verminderen, niet wetende dat in de praktijk al voorlopers zijn die dit al jaren succesvol toepassen op hun bedrijf.

Verdienmodel bij innovatie noodzakelijk

Bij alle genoemde thema’s blijft volgens Van Wijk het verdienmodel het belangrijkste uitgangspunt. Daar waren ze het met z’n allen over eens. ‘’Wij leven in een vrije wereldeconomie. Dat betekent dat je streeft naar innovaties die vooruitgang betekenen voor je bedrijf en je omgeving. Als voorbeeld werd het koeientoilet genoemd. Een innovatie waarbij de mest en urine van elkaar gescheiden worden en de uitstoot van ammoniak kan verminderen. ‘’Prachtig initiatief, waar natuurlijk wel een prijskaartje aanhangt’’, zegt Van Wijk. ‘En het is maar de vraag of het kostendekkend is’, voegt hij eraan toe.

BES-pilot

Van Wijkt heeft ook gesproken over zijn deelname aan de BES-pilot. Vanaf 2016 werkt hij met een BedrijfsEigen Stikstofnorm (BES). Binnen de BES-pilot mag hij, op basis van een gemiddelde over drie jaar, de bodem een fosfaatbemesting geven die past bij de onttrekking van het gewas. Hiermee komt extra stikstof uit dierlijke mest op het land. Daar staat tegenover dat hij minder kunstmest mag gebruiken. Dit principe is gebaseerd op evenwichtsbemesting. Een mooie basis dat past binnen de kringlooplandbouw. Voor zowel Breukel als Pieters was dit interessante informatie. Van Wijk kijkt terug op een gezellige en informatieve middag. ‘’Zeker een aanrader om jaarlijks op Valentijnsdag te herhalen’’, merkt Breukel tot slot op.