Nieuws

Experimenteren met water verdunde mest op De Marke

Gepubliceerd op
6 april 2021

Op het agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld) is dit voorjaar geëxperimenteerd met het uitrijden van verdunde mest. Henry Mentink, medewerker bij dit praktijkcentrum, legt in een video uit hoe ze bij De Marke 10 kuub water bij 35 kuub mest hebben uitgereden. Hierop hoopt De Marke niet alleen een hogere opbrengst te realiseren, maar ook minder ammoniak uit te stoten en misschien wat te besparen op kunstmest.

Een optimale benutting van stikstof uit drijfmest is een belangrijk speerpunt op het melkveeproefbedrijf De Marke. Dit melkveebedrijf wil zoveel mogelijk (ruw) eiwit uit organische stikstof maken en zo min mogelijk stikstof verliezen naar bodem, oppervlaktewater en lucht. Dit jaar kijken we of zodebemesten met water verdunde drijfmest en digestaat een betere stikstofbenutting oplevert in grasland. “Hierdoor willen we de waardevolle mest uit de put nog beter benutten’’, zegt Henry Mentink. “We willen proberen de kringlopen nog beter te sluiten, waardoor we minder input van andere meststoffen nodig hebben. Eigenlijk willen we met mest meer eiwit verbouwen’’, zegt hij.

Veel veehouders in de praktijk zijn al enthousiast over het verdunnen van drijfmest met water. Dit kan wel tot 20% hogere grasopbrengsten opleveren. “Eerdere onderzoeksresultaten geven daar geen duidelijk beeld van. Daarom willen we dit jaar gaan bepalen of er een meeropbrengst mogelijk is. Zo ja, hoe groot is die dan op de Marke’’, zegt Mentink.

Bemesting in de praktijk

De eerste bemesting bestaat uit 35 kuub drijfmest per hectare. "Dat is fors, maar wel ons vertrekpunt. Daarbij willen we opmerken dat gehaltes in de mest vrij laag zijn, omdat er ook spoelwater van de melkrobots in de mestput komt. Bovendien passen we rotatieteelt toe drie jaar gras en drie jaar mais. Hierdoor komt er extra mest beschikbaar die niet op maisland aangewend wordt, waardoor er meer mest beschikbaar komt voor grasland. Hierdoor kunnen we minder kunstmest gebruiken op het grasland’’, merkt Mentink op.

Bekijk hier de video

In de onderstaande video legt Henry Mentink uit hoe ze de mest verdund hebben uitgereden op de verschillende percelen in Hengelo (Gld.). Welke verhouding water : mest en welke machines ze hiervoor hebben ingezet.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Deze video maakt onderdeel uit het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw, waaraan het proefbedrijf De Marke deelneemt.