Nieuws

De Marke zoekt naar passend optimaal teeltsysteem

Gepubliceerd op
8 februari 2021

Het agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld.) heeft de afgelopen drie jaren door de extreem droge en warme zomers te maken gehad met tegenvallende gewasopbrengsten. De komende jaren gaan ze op zoek naar aanpassingen binnen het teeltsysteem, waarbij het realiseren van een goede mineralenbenutting en veel eiwit van eigen land belangrijke uitgangspunten zijn. We starten dit jaar met de aanleg van drie proefvelden.

Een belangrijk doel op De Marke is het realiseren van goede gewasopbrengsten bij een optimale mineralenbenutting. De drie droge jaren op een rij zorgden voor een afnemende gewasproductie en voedervoorziening op de droge zandgronden in Hengelo (Gld.). De komende jaren gaan we binnen het KLIMAP project op zoek naar nieuwe teeltsystemen die positief bijdragen aan het veranderende klimaat. Meer en meer krijgen melkveehouders te maken met een vroeg voorjaar, droge en warme zomer, langer najaar en mildere winters. Dit betekent verhoudingsgewijs meer groeidagen buiten het normale groeiseizoen. Hoe benutten we deze dagen beter en hoe gaan we om de droge en warme zomers?

Experimenteren op drie proefvelden

Op De Marke starten ze dit jaar met drie proeven in het kader van het KLIMAP-project. Er worden drie proefvelden aangelegd:

  1. In het najaar doorzaaien van wintergraan in bestaand grasland. Het achterliggende doel hiervan is het realiseren van hogere gewasopbrengsten in de eerste en tweede snede.
  2. Bij herinzaai grasland in het najaar wintergraan mee zaaien met het gras. In de proef worden verschillende zaaihoeveelheden mee gezaaid. Ook hier is het doel het oogsten van hogere gewasopbrengsten van de eerste en tweede snede. Daarnaast zorgt het wintergraan voor een snellere bodembedding, waardoor onkruiden minder kans krijgen. 
  3. Het zaaien van wintergraan en Italiaans raaigras tussen mais en mais vruchtwisseling. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen het wel en niet bemesten en oogsten van het tussengewas. De opbrengst gaan we meten, maar het effect op de mais.

Op alle drie proefvelden zullen de gewasopbrengsten en de mineralenbenutting bepaald worden.