Nieuws

BES-pilot is uitdaging voor Koeien & Kansen-deelnemer Van Erp

Gepubliceerd op
13 juli 2020

Meer dierlijke mest gebruiken in plaats van kunstmest is een wens voor veel veehouders. Nu moeten veehouders, zoals Koeien & Kansen-deelnemers Ankie en Maurice van Erp, dierlijke mest afvoeren en kopen ze kunstmest aan. Sinds dit jaar nemen ze deel aan de BES-pilot. En zijn ze de uitdaging aangegaan om de dierlijke mest zo goed mogelijk te benutten om vervolgens minder kunstmest te gebruiken.

Werkwijze BES

De BES-pilot gaat niet uit van 1 generiek bemestingsniveau, maar van flexibele bemestingsnormen voor zowel dierlijke mest als totale werkzame N. De toegestane normen in de BES pilot zijn gebaseerd op de gemiddelde stikstof- en fosfaatopbrengsten van de voorgaande drie jaren in de KringloopWijzer. De maximale norm voor dierlijke mest is wordt bepaald door fosfaatopbrengst en de N/P-verhouding in de mest. De hoeveelheid kunstmest die daarbij nog mag worden gegeven wordt bepaald door de N-benutting. Uitgangspunt hierbij is dat het stikstofbodemoverschot zoals berekend voor een situatie met generieke gebruiksnormen en generieke stikstofgewasopbrengst niet wordt overschreden. Hoe hoger de stikstofbenutting hoe meer kunstmest mag worden gebruikt. De benutting hangt mede af van de stikstofopbrengst van de gewassen. Maar wat betekent het nu voor Van Erp als opbrengsten van het geoogste eiwit in gras en mais dit jaar wederom tegenvallen?    

Lagere opbrengsten door droogte en muizenschade

Aangezien de jaren 2019 en 2018 droog waren en muizen schade hebben aangericht aan de graslandpercelen vielen de grasopbrengsten de laatste jaren tegen. Dit heeft geleid tot lagere opbrengsten met als gevolg een lagere stikstofbenutting en minder ruimte voor kunstmest.
Ook in 2020 waren er problemen met de gewasgroei. Het voorjaar was extreem droog na een natte winter. Hierdoor viel de grasgroei erg tegen en kwam de mineralisatie in de bodem slecht op gang. Dit heeft tot gevolg dat Van Erp tot nu toe nog relatief weinig eiwit heeft kunnen oogsten. 

Negatieve spiraal

Het probleem van de lage stikstofbemesting door de omstandigheden uit het verleden is dat dit zorgt voor een gebruiksnorm die ver onder het landbouwkundig advies ligt. ‘’In de eerste sneden van 2020 merken we daar de eerste effecten van in de vorm van lage opbrengsten met weinig eiwit wat nog eens versterkt wordt door het droge voorjaar. Wanneer dit doorzet zal de opbrengst voor 2020 weer laag zijn’’, merkt Van Erp op. Voor 2021 betekent dat dan weer minder stikstofgebruiksruimte. Van Erp is dan ook bang dat dit leidt tot nog lagere opbrengsten vanwege een te lage bemesting. ‘’Hierdoor komen we in een negatieve spiraal terecht’’, voegt hij er aan toe.

Eiwitmaatregel

Vanaf september komt daar naar allerwaarschijnlijkheid ook de eiwitmaatregel van Schouten nog bij. De huidige lagere eiwitgehaltes in het ruwvoer zorgen er ook voor dat er meer compensatie nodig is in het krachtvoer. Het is nu de vraag of dit mogelijk is als er een maximum eiwitgehalte wordt gehanteerd in het krachtvoer.

BES pilot zorgt voor nieuwe uitdagingen

Deelnemen aan de BES-pilot zorgt voor heel veel uitdagingen. Het is een opgave om tot goede resultaten te komen die bovendien aansluiten bij de doelen van dit bedrijf.  Een doel is het beter benutten van de dierlijke mest, zonder dat dit ten koste gaat van de gewasopbrengsten, het eiwit in het voer en het aandeel eiwit van eigen land.

Van Erp zoekt samen met onderzoekers en adviseur naar de juiste invulling hiervan voor zijn bedrijfssituatie. Dat is zeker een uitdaging op dit moment.