Nieuws

Bedrijf Koopman heeft volop zicht op water

Gepubliceerd op
15 december 2020

De broers Nanne en Hains Koopman hebben samen een bedrijf met 180 melkkoeien in Oudega (gem. Smallingerland). Het bedrijf ligt in een bijzonder waterrijk gebied vlak langs de Fluessen. Water is daarom een niet weg te denken factor. Met de ondernemers en het waterschap is het waterbeheer geanalyseerd met de BedrijfsWaterWijzer. Dit droeg bij aan het inzicht in wat debelangrijkste aandachtspunten zijn en vormde het vertrekpunt voor overleg met het waterschap.

Perssappen en wateroverlast

De BedrijfsWaterWijzer onderscheidt de thema’s erf, droogte, wateroverlast, nitraatuitspoeling, afspoeling naar oppervlaktewater, drinkwaterkwaliteit en slootbeheer. Belangrijke aandachtspunten voor het erf waren de perssappen uit de snijmaiskuil, voerresten en het koepad. Verder komt regelmatig wateroverlast voor, waardoor de grasgroei in het voorjaar later op gang komt en de draagkracht een belemmering vormt voor de toegankelijkheid. In de zomer komt beperkt droogteschade voor, die vooral samenhangt met de beperkte diepte van de beworteling door hoge grondwaterstanden in het voorjaar en een storende laag in sommige graspercelen. Op de percelen met wateroverlast is ook afspoeling van nutriënten naar de sloot een aandachtspunt. Daarnaast hebben de broers de wens om weidevogels te stimuleren op hun land.

Integraal ontwateringsplan

De problemen met wateroverlast zijn aangepakt met een integraal ontwateringsplan dat recht doet aan de gewenste natuurontwikkeling met ruimte voor weidevogels. Zowel wateroverlast als droogte worden daarin bestreden met flexibele drainage, waardoor een aantal sloten kon worden gedempt. Flexibele drainage houdt in dat zowel water afgevoerd kan worden van het perceel naar de sloot als aangevoerd van de sloot het perceel in. Hierdoor is waterconservering in het voorjaar mogelijk en wordt ook een diepere beworteling gestimuleerd. Om het dempen van een aantal sloten te compenseren moesten andere sloten worden verbreed en opnieuw ingericht voor extra waterberging, waaronder een sloot met een bijzonder ecologisch doel. In het ontwerp van de sloot is daarom een plas-drasstrook opgenomen om tevens de omstandigheden voor weidevogels te verbeteren. Deze strook wordt niet meer bemest, wat bovendien de kans op af- en uitspoeling vermindert.

Meer weten over het waterbeheer op het bedrijf van de broers Koopman? Nanne Koopman vertelt in de laatste editie van de nieuwsbrief over wat hij de laatste vijf jaar heeft gedaan op het gebied van waterbeheer. Ook is er een filmpje opgenomen waarin Nanne Koopman in gesprek gaat met Koos Verloop over wat zij op hun bedrijf aan waterbeheer hebben gedaan.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer informatie

Dit is een artikel uit de laatste nieuwsbrief, nummer 53, december 2020, die in december in de brievenbus is gevallen bij de abonnees. Hierin vindt u nog meer nieuws uit het project Koeien & Kansen over onder andere waterkwaliteit, lagere ammoniakemissie door BES, methaanarme rantsoenen en nog veel meer.

Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.