Nieuws

Agrarische sector en waterschap hebben elkaar hard nodig

Gepubliceerd op
20 februari 2020

Op 18 februari had Carla Dekker een date met Dijkgraaf Hetty Klavers in het kader van de Valentijnsdagactie #Makeadate2020. Het gesprek ging vooral over de relatie tussen het waterschap en de agrarische sector in Flevoland. ‘Vaak belichten we als sector alleen de negatieve kant van het waterschap, dan hebben we het over de lasten en vergeten we de positieve kant. Daar moeten we samen aan werken, want we hebben elkaar zeker nodig de komende tijd’, is de boodschap van Carla Dekker.

Het waterschap is niet altijd zichtbaar bij boeren, terwijl we allebei belang hebben bij een goede relatie. Carla Dekker, Koeien & Kansen-deelnemer, ging dan ook graag het gesprek aan met de dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland over actuele onderwerpen rondom het thema ‘Water’. Een van de onderwerpen tijdens het gesprek was de Kaderrichtlijn Water (KLW). Deze is van start gegaan in 2000 met als doel de waterkwaliteit en Europa te verbeteren. In deze richtlijn staat onder meer dat we in 2027 deze doelen gerealiseerd moeten hebben. ‘Hoe gaan we straks om met de Kaderrichtlijn Water. Dit is voor veel ondernemers nog een onbekend terrein. Veel maatregelen in Flevoland zijn de afgelopen jaren gericht op akkerbouwers en bollentelers, maar hier ligt ook nog een taak voor de veehouders’’, meent Dekker. Dijkgraaf Klavers beaamt dat deze sector wat onderbelicht is op dit punt bij Waterschap Zuiderzeeland.

Haat- en liefdeverhouding

Binnen het project Koeien & Kansen besteden we al enige jaren speciale aandacht het thema Water. Op alle bedrijven wordt een BedrijfsWaterWijzer opgesteld waarin aandacht is voor het verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit op bedrijfsniveau. Tijdens deze meeting bracht de dijkgraaf eerst een bezoek aan de stal en lag van de nadruk van dit gesprek vooral op de relatie tussen het waterschap en de sector. ‘In de praktijk hebben we te maken met een haat- en liefdeverhouding, waarbij volgens mij de liefde vaak een onderschoven kindje is. Hier liggen zeker kansen voor alle partijen. Zowel Hetty Klavers als Carla streven ernaar om aan dit gesprek nog een vervolg te geven.