Nieuws

Agrarisch ondernemer voelt zich vaak onvervangbaar

Gepubliceerd op
11 maart 2024

“Boeren is topsport” is een uitspraak die vaak te horen en met een reden. Het vergt aandacht en inzet, met een aanwezigheid van 24/7 en activiteit op jouw bedrijf. Om het als boer vol te houden, moeten er bovendien goede resultaten worden behaald. Maar wat als je even geen topsporter wilt zijn? Hoe makkelijk of moeilijk is het om een topsporter te vervangen?

De vergelijking met boeren en topsporters geldt misschien nog sterker voor de deelnemers aan het project Koeien & Kansen. Binnen dit project wordt de lat hoog gelegd. Deze ondernemers richten zich op thema’s als efficiëntie, klimaat, bodem en waterkwaliteit, die vervolgens uitvoerig gemonitord worden. Dit maakt het nog uitdagender om een goede vervanger te vinden, tijdens vakantie of andere verplichtingen buiten het bedrijf. Soms kan een oudere of jongere generatie hierbij uitkomst bieden. Maar dit is lang niet altijd het geval, dus wat doe je dan? Want personeel vinden met de juiste kennis en vaardigheden en die ook nog bereid zijn om ’s ochtends vroeg, ’s avonds laat of in het weekend te komen opdraven wordt steeds lastiger. En op bedrijven die op het scherpst van de snede boeren qua efficiëntie en resultaten is deze uitdaging nog groter. Dit geldt ook voor Koeien & Kansen veehouder Maurice van Erp. Hieronder volgen een enkele overwegingen die ook bij hem spelen wanneer hij af en toe zijn melkveebedrijf verlaat.

Stagiaires: Een optie

Ondernemen is ook investeren in je netwerk. Als het om arbeid gaat lijkt dit ook steeds belangrijker te worden. Een manier om hiermee om te gaan is om je bedrijf open te stellen voor stagiaires. Het belang en de voordelen hiervan worden door lang niet alle veehouders gezien en natuurlijk moet je hier als ondernemer dan de tijd en ruimte voor vrij maken. Maar bij goede stagiaires zal dit zich zeker terugverdienen. En als je zorgt dat zij een goede tijd hebben gehad op je bedrijf, dan is de kans ook groter dat je wanneer dat nodig is nog eens een beroep op ze kan doen. En dan heb je iemand achter de hand die je al kent en die ook al thuis is in je bedrijf en bedrijfsvoering.

Gezamenlijk vast personeel

Een andere optie kan zijn om vast personeel in dienst te nemen zodat er altijd iemand is die thuis is in de bedrijfsvoering. Dit is natuurlijk voor lang niet alle bedrijven op die manier in te vullen simpelweg omdat er niet genoeg extra werk is om met vast personeel te werken. Door samen te werken met andere veehouders en bijvoorbeeld gezamenlijk iemand in dienst te nemen kan dit soms opgelost worden. En dit kan je als ondernemer ook soms juist weer vrijheid geven om je met andere dingen bezig te houden.

Andere werkwijze accepteren

Soms is de grootste uitdaging niet het vinden van een vervanger, maar het accepteren ervan. Waarschijnlijk zal iemand anders sommige dingen toch wat anders doen dan dat je dat zelf zou doen. En wordt er misschien ook weleens wat over het hoofd gezien of net wat minder uitgevoerd. En als topsporter moet je hier dan ook mee om kunnen gaan. Want als je denkt dat je onvervangbaar bent dan zul je vroeg of laat toch ook in de problemen komen. Is het niet voor een vakantie of een dagje weg dan wel voor ziekte of bij calamiteiten. En dan is het wel heel fijn als je in je omgeving mensen hebt waar je op terug kan vallen. Want met alle discussies rondom derogatie, stikstof en mest onderschatten we misschien wel in hoeverre de toekomst van de veehouderij ook afhangt van voldoende arbeid.