Fusarium: gevolgen en maatregelen

Gevolgen

  • Opbrengstverlies
  • Kans op extra mycotoxinenen in de kuil
  • Effecten op vee zijn niet uitgesloten maar tot nu toe zijn geen ernstige problemen in verband gebracht met fusarium

Maatregelen

  • Bij ernstige aantasting: versneld oogsten
  • Optimaliseren groeiomstandigheden (bodem)
  • Onderploegen oogstresten
  • Keuze minder gevoelig ras

Raadpleeg: Handboek Snijmaïs