Overgebleven zaad gebruikt

  • Goed opslaan
    Als u zaad overhoudt, dan dient dat koud, donker en droog opgeslagen te worden. Anders gaat de kwaliteit achteruit.
  • Terugname
    Veel zaadfirma's nemen overgebleven zaad terug.