Slechte ontwikkeling vanggewas

Oplossen is belangrijk, want vanggewas draagt bij aan maïs als hoofdgewas

  • Aanvullen organische stof in de bodem. Lees meer.
  • Verlagen van de nitraatuitspoeling
  • Hogere stikstofvoorziening van [[volggewas door nalevering uit vanggewas]]

Succesvol toepassen van een vanggewas

Een goede start van gras als volggewas