Schadelijke aaltjes

Het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans)

 • Komt veel voor en vermeerdert zeer sterk in maïs, dus neemt toe bij intensiever maïs telen.
 • Dringt wortel binnen en brengt daar soms forse schade aan (15-33% opbrengstderving).

Vrijlevende wortelaaltjes (Trichodoriden)

 • Snijmaïs kan vrij veel schade ondervinden van deze aaltjes.
 • Belangrijke soorten: Trichodorus similis, Paratrichodorus pachydermus, T. primitivus en P. teres
 • Meest voorkomende soort op zandgrond is T. similis.
 • Deze soort gedijt goed in gras waardoor besmetting in de melkveehouderij moeilijk tegen te gaan is.
 • De schade is soms fors: kiemplanten vallen weg of blijven achter in groei.
 • Schade is herkenbaar aan gewasrijen die volledig achterblijven, afgewisseld met onaangetaste rijen.

Het stengelaaltje (Pratylenchus penetrans)

 • Komt vaak pleksgewijs voor.
 • Vermeerdert niet sterk in maïs.
 • Kunnen vrij veel schade aanbrengen.
 • Maïsplanten kunnen omvallen doordat de stengelbasis wordt aangetast.