Ongelijkmatige stand van het gewas

Ongelijkmatige beregening

  • Door ongelijkmatig beregenen in een vroeg groeistadium kan ongelijkmatige stand ontstaan. Zie: aanhoudende droogte

Historie perceel toont bij lichtere bemesting

  • De bemesting is vaak wat lager geworden door regelgeving. Hierdoor worden verschillen in de bodem die vroeger in het perceel zijn ontstaan, niet meer ‘wegbemest’.
  • Systematisch uitvoeren van vruchtwisseling kan percelen in zijn geheel naar een goed niveau trekken.

Structuurproblemen