Stikstof tekort

 • Pas rijenbemesting van drijfmest toe
  Werking stikstof in de rij is 1,25 keer beter dan volvelds.
 • Maak optimaal gebruik van het vanggewas
  U beperkt verliezen van gegeven stikstof en dat is winst voor het volggewas maïs.
 • Bespaar op stikstof in eerste jaars maïs na gras
  Deze maïs heeft geen stikstof nodig. Geeft dat liever aan latere maïsjaren.
 • Volg het bemestingsadvies
  Lees meer
 • Houd rekening met nalevering uit vanggewas
  Voorbeeld