Kali bijstrooien bovenop drijfmest

  • Hoge fosfaattoestand bodem -> minder mest op het land
    Als minder drijfmest gegeven mag worden vanwege fosfaat, komt ook minder kali mee en is kali bijstrooien soms nodig: zie de Tabel.
  • Veel maïs (aan)voeren -> minder Kali in de mest
    Op een intensief bedrijf wordt vaak veel maïs met lage Kali gehaltes gevoerd. Hierdoor daalt het Kali-gehalte in de mest.