Ontwateren naar een bufferstrook

  • Een sleuf dwars op de rijen
    Een sleuf (graven of freezen) naar de rand van het perceel is een snelle maatregel tegen natte plekken.
  • Helpt tegen verdere verdichting
    Tijdig ontwateren kan voorkomen dat de bodem verder dichtslaat.
  • Afvoer naar bufferstroken
    Nadeel van afvoeren op water is dat meststoffen ook direct in het oppervlaktewater terechtkomen. Bufferstroken met gras lossen dit op. Het water zakt weg in de strook.
Slide24_picture.JPG-497c805d.jpg