Bodemverdichting door berijding

  • Wacht met berijden
    Berijden van een te nat perceel schaadt en leidt tot verdichting van de bodem. Dit leidt tot opbrengstderving en meer kans op ziektes.
  • Verdichting opheffen
    Oogsten bij ongunstig weer is niet altijd te voorkomen. Wanneer sporen en verdichting ontstaan, hef deze dan op zodra dat mogelijk is met een vastetand.
  • Test verdichting
    Vaststellen ernst en diepte van verdichting Kan eenvoudig met een ijzeren staaf.
Slide26_picture1-80e4e84a.jpg
Slide26_picture2-b7b356c8.jpg