Net na opkomst

Beregenen is in dit stadium af te raden
De plant verdampt nog praktisch geen vocht. Er kan daarom nog geen tekort ontstaan. Door droogte vormt de plant extra wortels, wat later gunstig kan zijn.