Droogte tijdens bloei en kolfzetting

Droogte schaadt...
Doordat stuifmeel en/of de stempel verdroogt, zodat bevruchting geremd is. Dat uit zich in de top van de kolf: geen korrelzetting.

Op tijd beginnen
Begin te beregen als het blad ‘s morgens nog gekruld is. Zie ook de beregeningswijzer: Handboek Snijmaïs.

Herken droogte
Bij droogte gaat het maïsblad krullen (vooral overdag). Beoordeel droogte.

Herken bloei
Bij waarnemen van de eerste pluim begint de bloei (die duurt ca 10 dagen).

Geen korrelzetting in de top van de kolf: een gevolg droogte
Geen korrelzetting in de top van de kolf: een gevolg droogte