Effect onder-nazaai en zaaidatum op het vanggewas

Vroeg zaaien is nodig
Een vanggewas heeft voldoende zachte dagen nodig om zich te kunnen ontwikkelen.

Hoeveelheid droge stof en N in een vanggewas (kg per ha) dat geoogst of ondergewerkt wordt op 1 april.

*  Bij oogst van de maïs op 15 september
* Bij oogst van de maïs op 15 september