Nieuws

Wilde zwijnen zorgen voor vraatschade in maïs

Gepubliceerd op
29 oktober 2015

Op het Koeien & Kansen bedrijf van de familie van Hoven in Zuid Limburg is onlangs ook de maïs geoogst. Altijd weer een mooie activiteit. Zeker als het weer mooi is en het land droog. Tijdens deze oogst de Limburgse ondernemers zelf een filmpje. Maar wat er uit de maïs tevoorschijn kwam, maakte hem toch aan het schrikken.

Ongewenste dieren kunnen grote schade aan gewassen toebrengen. In het afgelopen jaar waren dat vooral muizen. In bepaalde streken van het land hebben muizen voor duizenden euro’s per hectare schade toegebracht aan graspercelen. Lastig voor melkveehouders die het gewas hard nodig hebben voor de veestapel. Maar er zijn ook de engerlingen, die vorig jaar op de Zuidelijke en Oostelijke droge zandgronden veel grasland vernietigd hebben. Daarnaast zijn er ganzen. Die vinden jong gras ook erg lekker. In het voorjaar, maar ook in de zomer vreten ganzen veel gras in waterrijke gebieden. Ook weer tot ergernis van veel veehouders.

Wilde zwijnen verschuilen zich in maïs

Maar in Zuid Limburg, de Peel rond Rips en in de Kempen rond het Leenderbos speelt een ander probleem. Wilde zwijnen verschuilen zich daar graag in de maïs en eten hier ook van. Aan de buitenkant van het perceel is vaak niets te zien, terwijl de binnenkant deels verwoest is. Bijgevoegde film toont een koppel wilde zwijnen die uit de maïs vlucht tijdens de oogst.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Vervolgschade

Naast de directe schade aan de maïs, kan er nog forse vervolgschade zijn. Tijdens de oogst vallen er altijd kolven en korrels op de grond. Bij de inzaai van het vervolggewas worden deze ondergewerkt. In zuiden van Nederlan dis dat vaak gras. Op een later tijdstip komen de zwijnen zeker terug om deze maïsresten weer op te zoeken. Het nieuw ingezaaide perceel wordt dan weer compleet omgewoeld, zodat het vervolggewas ook mislukt.