Nieuws

Oproep voorlopers mestscheiding bij de bron

Gepubliceerd op
16 april 2019

Bent u bezig met mestscheiding in uw stal of kent u iemand die hiermee bezig is? Graag zou ik zo’n bedrijf willen bezoeken om de ervaringen te delen over innovaties wat betreft vloeren die feces en urine scheiden. Mogelijk dat dit perspectief biedt voor nader onderzoek.

Naast deze scheiding aan de bron gaat het ook om het gescheiden opslaan van beide fracties en bij voorkeur ook om ideeën of ervaringen hoe je de feces en urine opwaardeert.

Opwaarderen kan door van de feces een aantrekkelijk organische stofrijk mestproduct te maken of van de urine een kunstmestvervanger. Uiteindelijk gaat het om een totaal innovatief concept van stal/vloer, mestverwijderingstechniek, opslag en uitrijden op het land die de emissies van zowel ammoniak als methaan verlaagt in deze hele mestketen. En het gaat om het maken van een aantrekkelijk mestproduct voor je eigen bedrijf of bijvoorbeeld een akkerbouwer. Bij vloeren is het ook belangrijk dat deze goed beloopbaar zijn voor de koeien. En het geheel moet economisch aantrekkelijk zijn.

De reden dat we uw of een ander bedrijf graag willen bezoeken is dat we voor het project “Mestscheiding in melkveestallen”, gefinancierd door ZuivelNL en Ministerie LNV, dit jaar willen inventariseren welke ontwikkelingen bij bedrijfsleven en melkveehouders gaande zijn en wat de ervaringen zijn. Eind 2019 selecteren we dan met een begeleidingscommissie welke ideeën verder verspreid, of nader onderzocht moeten worden.

Bent u zelf bezig met mestscheiding bij de bron of kent u iemand die hier goed mee bezig stuur dan een e-mail naar Paul Galama met de volgende informatie:

1. Wat wordt gedaan aan mestscheiding in de stal, bij opslag en eventueel opwaarderen van dikke en dunne fractie

2. Naam en woonplaats

3. E-mailadres en telefoonnummer

4. Eventueel website

Alvast erg bedankt voor uw meedenken.