Nieuws

Onderzoek drijvend zonnesysteem op Markeplas

Gepubliceerd op
9 december 2021

Welke impact heeft een drijvend zonnepanelensysteem dat voldoende licht en lucht doorlaat op de waterkwaliteit en het waterleven? Hoe stabiel en stormproof is zo’n systeem, en hoe zit het met de kosteneffectiviteit en landschappelijke inpassing? Een proefopstelling op de Markeplas moet helpen deze vragen te beantwoorden.

De Markeplas is een vroegere zandafgraving naast het Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld.). Hier zijn in het kader van het project DRIVER onlangs ongeveer honderd drijvende zonnepanelen geplaatst. Binnen dit project gaan we drie jaar lang de impact monitoren van verschillende opstellingen van drijvende zonnepanelen.

FloatFix_Markeplas.jpg

Net zoals bij zonneparken op land is ook bij zonneparken op water behoefte aan meer kennis over de economische en ecologische aspecten ervan. Dat is wat het project DRIVER gaat onderzoeken. Dit project maakt onderdeel uit van het nationaal consortium Zon op Water en wordt gefinancierd vanuit RVO. Het onderzoek dat plaats vindt op de Markeplas, nabij de proefboerderij De Marke, wordt uitgevoerd door het NIOO-KNAWs (Aquatische Ecologie). Dit zonnepark op het water ligt toevalligerwijs niet ver van het het meest biodiverse zonnepark 'Solarpark de Kwekerij' op land, volgens de gemeente Bronckhorst.

Aandacht voor meer aspecten rondom zonneparken

Het onderzoeksproject wil naast meer kennis vergaren over de economische en ecologische aspecten zich ook richten op vraagstukken rondom maatschappelijke acceptatie, vergunningen en mogelijkheden tot landschappelijke inpassing.

Bijzonder aan het systeem op de Markeplas is dat het mogelijk is om de opstelling aan te passen als dat nodig is voor de waterkwaliteit, bijvoorbeeld door de hellingshoek of de afstand van de panelen tot het wateroppervlak te veranderen. Dit systeem is ontworpen door het in Doetinchem gevestigde EasyFix Solar.