Nieuws

Netwerk gebruikt Miscanthus in het rantsoen

Gepubliceerd op
30 december 2013

Miscanthus als boxenstrooisel verkennen, dat was het doel van het netwerk ‘Slaap Zacht’. Maar volgens de deelnemers zijn er veel meer mogelijkheden, zo zou het ook best geschikt kunnen zijn als aanvulling op eiwitrijk gras en/of een natte kuil.

Als Miscanthus in februari/maart geoogst wordt heeft het een drogestofgehalte van 85 procent. De voederwaarde is erg laag maar het is wel een uitstekende structuurbron met een laag eiwitgehalte, daarmee vormt het een goede aanvulling op het eiwitrijke rantsoen in de veenweiden.

Op een deelnemend bedrijf van het netwerk ‘Slaap Zacht’ wordt gehakselde Miscanthus aan het rantsoen van de melkkoeien toegevoegd om de structuurwaarde van het rantsoen te verhogen. Voor de koppel van 70 melkkoeien wordt nu dagelijks circa 30 kilogram Miscanthus aan het kuilgras toegevoegd. De Miscanthus werd op dit bedrijf al langer verstrekt in het rantsoen van jongvee en de droge koeien, de dikte van de mest nam hierdoor toe.

Nutriënten in de bodem

Bij de oogst van Miscanthus in februari/maart wordt bij een oogst van 20 ton droge stof Miscanthus per hectare slechts circa 30 kilogram stikstof van het land gehaald. Dit komt doordat de Miscanthusplant aan het eind van het groeiseizoen de nutriënten uit de bladeren en stengels opslaat in het wortelstelsel als voorraad voor het nieuwe groeiseizoen. Gedurende de winterperiode vallen de bladeren af en komen de hierin aanwezige nutriënten ook weer in de bodem terecht.

Kennisverspreiding

Naast het verkennen van de gebruiksmogelijkheden van Miscanthus houdt het netwerk zich bezig met het verspreiden van kennis, zo wordt er een teelthandleiding opgesteld op basis van kennis en kunde uit het netwerk. In januari 2014 staat er een bijeenkomst gepland met de groep Miscanthustelers rondom Schiphol om met elkaar ervaring en kennis over de teelt, oogst en gebruiksmogelijkheden van Miscanthus te delen.