Nieuws

Miscanthus in de kippenuitloop ziet er goed uit

Gepubliceerd op
28 april 2014

De leverancier van de miscanthus van de 3 pluimveehouders in het praktijknetwerk 'Bomen voor Buitenkippen' is komen kijken hoe de miscanthus in de kippenuitlopen erbij stond. De drie pluimveehouders in Terschuur en Voorthuizen zijn de eerste legpluimveehouders die op deze schaal ervaring opdoen met miscanthus.

Twee van de drie bedrijven hebben met wiedeggen, handmatig schoffelen en onkruid trekken en knakken het onkruid bestreden. Op die bedrijven staat de miscanthus er volgens de leverancier 'boven verwachting' goed bij.

Het derde bedrijf heeft geprobeerd het onkruid te bestrijden door een concurrerend gewas tussen de miscanthus te zaaien. Helaas onderdrukte dit gewas niet alleen het onkruid, maar ook de miscanthus. Het advies voor 2014, het tweede jaar van de miscanthus, is door te blijven gaan met de onkruidbestrijding. 

Onkruid op achterstand

Als de miscanthus opnieuw begint uit te lopen in het voorjaar, maar nog onder de maaihoogte zit, moet het met een klepelmaaier op 3-5 centimeter gemaaid worden en moet het maaisel op het land blijven liggen. Op die manier krijgt het onkruid een achterstand. Evengoed zal het later alsnog opkomen en moet er naar gelang de hoogte van de miscanthus machinaal of handmatig onkruid bestreden worden. Naar verwachting zullen de planten in 2014 dusdanig uitgroeien, dat ze in 2015 het onkruid de baas worden.

Zie ook de website: www.bomenvoorbuitenkippen.nl