Nieuws

Methaanemissie meten op Koeien & Kansen-bedrijven

Gepubliceerd op
9 augustus 2021

Binnen het project Koeien & Kansen werken deelnemers hard aan het verlagen van de methaanemissie. Om hier inzicht in te krijgen vinden er op deze bedrijven metingen van methaanemissie uit pensfermentatie plaats. Daarbij is speciale aandacht voor wat voor effect rantsoenveranderingen hebben op de uitstoot van methaan. Adrian Houbraken vertelt in een video wat dit onderzoek betekent voor zijn bedrijf en sector.

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het Programma Integraal Aanpakken, dat gefinancierd wordt door het ministerie van LNV. In een verkennende modelstudie was begroot dat op korte termijn ongeveer 10 procent methaanreductie mogelijk is door het toepassen van voermaatregelen en op langere termijn kan dit wel oplopen tot 20 procent. Dit kan waarschijnlijk door minder NDF in gras(kuil) en mais te hebben en meer zetmeel in de mais. Of dit in de praktijk ook tot uiting komt, wordt met de Greenfeed gemeten bij de deelnemers van Koeien & Kansen.

Binnen dit project zal de komende tijd de focus liggen op het treffen van maatregelen en het monitoren van de effecten. Tijdens dit onderzoek is vooral aandacht voor het toepassen van verschillende voerstrategieën, die bijdragen aan het verlagen van de methaanuitstoot. Om de effecten in beeld te brengen zal met de Greenfeed op verschillende Koeien & Kansen-bedrijven de uitstoot van methaan gemeten worden.

Geluid uit de praktijk

Op het bedrijf van Adrian Houbraken zijn al metingen verricht en zullen in de toekomst mogelijk nieuwe metingen plaatsvinden. Hij vindt het belangrijk dat hier onderzoek naar gedaan wordt. ‘Je hebt direct economisch rendement als je efficiënt omgaat met stikstof en fosfaat. Bij het verlagen van de uitstoot van methaan is dat niet het geval en er staat bovendien geen beloning tegenover. Hier ligt voor de sector een opdracht die we met z’n allen moeten invullen’’, zegt Adrian Houbraken.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan